BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajda Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego
European Financial Aid Mechanisms in a Situation of Instability of the Financial System
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 349-358, tab., rys., bibl.14 poz.
Keyword
Pomoc publiczna, Stabilność finansowa
Public aid, Financial sustainability
Note
summ., streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Państwa Unii Europejskiej, a w szczególności strefy euro, były niewątpliwie tymi, które w największym stopniu odczuły kryzys, który rozpoczął się po upadku banku Lehman Brothers. Destabilizacja systemu finansowego, spadek inwestycji i PKB w Unii Europejskiej wymagały podjęcia przez przywódców Wspólnoty działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków kryzysu, w tym przede wszystkim dalszego jego rozprzestrzeniania się. W wyniku uzgodnień zdecydowano o wdrożeniu szeregu rozwiązań zarówno monetarnych, jak i fiskalnych, które miały wesprzeć najbardziej potrzebujące państwa. Mechanizmy te miały za zadanie ustabilizowanie gospodarek oraz przywrócenie ich na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz omówienie wybranych mechanizmów, które były skierowane przede wszystkim do krajów strefy euro.(abstrakt oryginalny)

European Union countries, especially Eurozone countries, are those that were most severely hit by the crisis that followed the fall of Lehman Brothers. The destabilisation of the financial system, drop of investments and GDP in the European Union required the leaders of the Community to take steps to mitigate the adverse effects of the crisis, including in particular to contain its further expansion. As a result of various discussions, decisions were taken to launch a number of monetary and fiscal solutions to support the countries that were most in need. The mechanisms were aimed at stabilising the economies and putting them back on a path of economic growth. The objective of the paper is to present and discuss selected mechanisms that were addressed primarily to Eurozone countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Claessens, S., Kose, M.A. (2013). Financial crises: explanations, types, and implications. IMF Working Paper, January.
 2. European Stability Mechanism. Pobrane z: http://www.esm.europa.eu, dostęp 15.06.2016.
 3. Financing operations in 2013. European Investment Bank. Pobrane z: http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2014/2014-033-eib-group-strong-response-to-crisis.htm?lang=-pl, dostęp 15.07.2016.
 4. Grotte, M., Życieńska, A. (2011). Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania. Materiały i Studia, 254. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 5. IMF Data. Pobrane z: http://www.imf.org/external/data.htm, dostęp 10.02.2016.
 6. Moschella, M. (2012). Governing risk. The IMF and global financial crises. London: Palgrave Macmillan.
 7. Razin, A. (2014). Understanding global crises: an emerging paradigm. Cambridge-London: MIT Press.
 8. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE z 30.03.2010.
 9. Trzcińska, A. (2013). Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii finansowej. Materiały i Studia, 292. Warszawa: NBP.
 10. Xafa, M. (2010). Role of the IMF in the global financial crisis. Cato Journal, 3 (30).
 11. Zalewska, M. (red.). (2013). Unia bankowa. Warszawa: PSFiB, Difin.
 12. http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_pl.htm, dostęp 15.07.2016.
 13. http://www.eib.org/attachments/general/events/apc_2015_presentation_en.pdf, dostęp 20.09.2015.
 14. http://www.esm.europa.eu, dostęp 15.06.2016.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu