BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Próchniak Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ konkurencji na rynku produktów na tempo wzrostu gospodarczego w krajach z różnymi modelami kapitalizmu
The Impact of Product Market Competition on Economic Growth in the Countries with Different Models of Capitalism
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 83-93, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Konkurencja rynkowa, Produkt, Wzrost gospodarczy, Kapitalizm
Market competition, Product, Economic growth, Capitalism
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Artykuł przedstawia analizę wpływu konkurencji na rynku produktów na tempo wzrostu gospodarczego w 19 krajach UE w latach 2001-2015. Równania regresji oszacowano przy użyciu systemowego estymatora uogólnionej metody momentów Blundella i Bonda na danych panelowych uśrednionych do 5-letnich okresów. Oceniono także wpływ wielkości państwa oraz modelu kapitalizmu na dynamikę dochodu. Wyniki sugerują m.in., że uwarunkowania instytucjonalne charakteryzujące się małym zakresem regulacji rynku produktów i teoretycznie sprzyjające konkurencji nie przyczyniają się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the impact of product market competition on economic growth in 19 EU countries in 2001-2015. Regression equations are estimated using the Blundell and Bond's GMM system estimator for panel data averaged into 5-year periods. The impact of both the size of government and the model of capitalism on income dynamics is also assessed. The results suggest, among others, that institutional environment characterized by a small scope of product market regulations and theoretically greater competition does not necessarily contribute to the acceleration of economic growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amable B. (2003), The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford.
 2. Barro R., Sala-i-Martin X. (2003), Economic Growth, MIT Press, Cambridge-London.
 3. Bertinelli L., Cardi O., Sen P. (2013), Deregulation Shock in Product Market and Unemployment, "Journal of Economic Dynamics & Control", Vol. 37, s. 711-734.
 4. Bohle D., Greskovits B. (2012), Capitalist Diversity on Europe's Periphery, Cornell University Press, Ithaca-London.
 5. Charlot O., Malherbet F., Terra C. (2015), Informality in Developing Economies: Regulation and Fiscal Policies, "Journal of Economic Dynamics & Control", Vol. 51, s. 1-27.
 6. Coates D. (2000), Models of Capitalism. Growth and Stagnation in the Modern Era, Polity Press, Cambridge.
 7. Hall P., Soskice D. (2001), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford.
 8. Jean S., Jiménez M. (2011), The Unemployment Impact of Immigration in OECD Countries, "European Journal of Political Economy", Vol. 27, s. 241-256.
 9. Koske I., Wanner I., Bitetti R., Barbiero O. (2015), The 2013 Update of the OECD's Database on Product Market Regulation. Policy Insights for OECD and Non-OECD Countries, "OECD Economics Department Working Papers", No. 1200, s. 1-74.
 10. McMorrow K., Röger W., Turrini A. (2010), Determinants of TFP Growth: A Close Look at Industries Driving the EU-US TFP Gap, "Structural Change and Economic Dynamics", Vol. 21, s. 165-180.
 11. Mykhnenko V. (2005), What Type of Capitalism in Post-Communist Europe? Poland and Ukraine Compared, Paper read at the "Institutional Change in Contemporary European Capitalism: Conflict, Contradiction and Complementarities" Conference, LSE, London.
 12. Nölke A., Vliegenthart A. (2009), Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, "World Politics", Vol. 61, s. 670-702.
 13. OECD (2016), Indicators of Product Market Regulation, http://www.oecd.org/eco/reform/ (dostęp: 15.06.2016).
 14. Próchniak M. (2016), The Impact of Product Market Competition on Economic Growth in the EU Countries: Does the Model of Capitalism Matter? Paper read at the 14th EACES Conference, Regensburg.
 15. Rapacki R. (2016), The Institutional Underpinnings of the Prospective Euro Adoption in Poland [w:] Y. Koyama (ed.), The Eurozone Enlargement: Prospect of New EU Member States for Euro Adoption, Nova Science Publishers, USA.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu