BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwonka Piotr (Uniwersytet Łódzki), Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT
Private Clouds Security in the Context of ICT Dynamic Development
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 193-201, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Chmura obliczeniowa, Bezpieczeństwo
Cloud computing, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia ogólne trendy w rozwoju chmur obliczeniowych z naciskiem na aspekty bezpieczeństwa elektronicznego. Autorzy prezentują trzy trendy, które poprzez rozwój technologii chmurowych będą wpływać na ogólny poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacjach. Przedstawiają również wyzwania stojące przed organizacjami, które będą chciały wdrażać technologie chmurowe w postaci prywatnych chmur obliczeniowych.(abstrakt autora)

The article presents general trends in the development of cloud computing with an emphasis on aspects of security. The authors present three trends that through the development of cloud computing technology will affect the overall safety level of information systems in organizations. The study also outlines the challenges facing organizations that wish to deploy cloud technologies in the form of private cloud computing.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. (July 2015), 2015 Top Markets Report Cloud Computing, A Market Assessment Tool for U.S. Exporters, http://trade.gov/topmarkets/pdf/ Cloud_Computing_
 2. Top_Markets_Report.pdf.
 3. Columbus, L. (2014), IDC Predicts SaaS Enterprise Applications Will Be A $50.8B Market By 2018, http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/ 12/20/idc-predicts-saas-enterprise-applications-will-be-a-50-8b-market-by-2018.
 4. Czerwonka P., Zakonnik Ł., Ewolucja i perspektywy rozwoju prywatnych chmur obli-czeniowych. Mity i fakty, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 16(9) (w druku).
 5. Fagerland S., Grance W. (2015), The Inception framework: Cloud Hosted APT, https://www.bluecoat.com/security-blog/2014-12-09/blue-coat-exposes-%E2%
 6. 80%9C-inception-framework%E2%80%9D-very-sophisticated-layered-malware.
 7. Florian C. (2014), Most vulnerable operating systems and applications in 2014, http://www.gfi.com/blog/most-vulnerable-operating-systems-and-applications-in-2014/.
 8. Meulen R., Rivera J. (2014), Gartner Highlights the Top 10 Cloud Myths, http://www.gartner.com/newsroom/id/2889217.
 9. Prysmakou A. (2015), Cloud Foundry Security Overview, http://events.
 10. linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/CFSummit_Security.pdf.
 11. ReedA., Rezek C., Simmonds P. (2011), Security guidance for critical areas of focus in cloud computing V3.0, https://cloudsecurityalliance.org/download/
 12. security-guidance-for-critical-areas-of-focus-in-cloud-computing-v3/.
 13. Rovelli P. (2015), Don't believe these four myths about Linux security, https://blogs.sophos.com/2015/03/26/dont-believe-these-four-myths-about-linux-security/.
 14. State of cloud security report, AlertLogic 2014, https://www.alertlogic.com/
 15. resources/cloud-security-report-2014.
 16. State of cloud security report, AlertLogic 2010, https://www.alertlogic.com/
 17. resources/cloud-security-report-2010
 18. Weins K. (2015), Cloud Computing Trends: 2015 State of the Cloud Survey, http://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing-trends-2015-state-cloud-survey.
 19. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2015 roku, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid= 169195&
 20. pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=125031.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu