BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński), Kuciaba Emilia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dobre praktyki w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego w krajach europejskich
Best Practices for Inland Water Transport Development in European Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 63-73, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Transport wodny, Flota śródlądowa, Dobre praktyki, Polityka transportowa
Water carriage, Inland fleet, Good practice, Transport policy
Note
streszcz., summ..
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz działań służących wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi transportu na rynku usług transportowych Unii Europejskiej. Istniejące przykłady dobrych praktyk są związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych, wdrażaniem finansowych instrumentów wsparcia transportu wodnego śródlądowego, rozwojem transportu intermodalnego oraz zmniejszeniem kosztów zewnętrznych transportu. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej mogą stanowić cenną pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań modelowych w poszczególnych krajach członkowskich. (abstrakt oryginalny)

In the European Union can be found examples of good practice in the development of inland waterway transport and measures to strengthen the competitive position of this mode of transport in the transport market. They are related to the development of intelligent transport systems, the implementation of financial support mechanisms, the development of intermodal transport and the reduction of external costs of transport. The experience of European countries in the functioning and development of the inland waterway transport can be a valuable help in developing and implementing model solutions for individual Member States.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Benchmarking Intermodal freight transport, OECD 2002, www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/02BenchmarkingE.pdf.
  2. Benchmarking and Best Practices in Transport Sector, red. E. Marciszewska, J. Pieriegud, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
  3. Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung nr 18, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 2014.
  4. http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/statistics-illustrated.
  5. Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union, Final Report, NEA, CE Deft, Planco, MDS Transmodal, Viadonau, Zoetermeer 2011.
  6. www.efreightproject.eu.
  7. www.elwis.de.
  8. www.naiades.info.
  9. www.ris-odra.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu