BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Title
Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia
Problems of Managing Turnover of Employees 50+ in a Manufacturing Enterprise
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 41-58, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Zatrudnienie, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Płynność kadr
Elderly people, Employment, Employees in enterprise, Labour turnover
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem zatrudniania pracowników 50+ należy do ważnych, ale nie dość docenianych w praktyce gospodarczej. Fluktuacja pracowników z długim stażem pracy może okazać się dysfunkcjonalna (utrata cenionych pracowników) lub funkcjonalna (pozbycie się nieproduktywnych pracowników). Treścią publikacji są dylematy decyzyjne procesu sterowania fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia. Publikacja ma charakter poglądowy, a jej celem było wzbogacenie dyskusji naukowej o dylematach decyzyjnych pracodawców sterujących fluktuacją pracowników 50+. (abstrakt oryginalny)

Problems of employed persons over 50 is important for enterprises. Workers turnover can be positives (loss of a good worker) or negative (demission of a unneeded worker). In the article some problems of managing turnover of employees 50+ in manufacturing enterprises were presented. The article is a form of review about some problems of employed persons over 50 in enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 2. Boni M. (red.): Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 3. Bratnicki M.: Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 4. Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 5. De Cenzo D., Robbins S.: Human Resources Management, Concepts and Practices. John Wiley & Sons, Illinois 1994.
 6. Gajdzik B.: Budowanie kultury bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2, 2013.
 7. Gajdzik B.: Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1(96), 2014.
 8. Jędrych E. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla. Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 9. Kaźmierczak A., Kocur M.: Natura dobrej organizacji. Trendy HRM w Polsce. Raport PSZK i Deloitte, Deloitte Polska 2009.
 10. Kotler P.: Marketing. Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
 11. Lawler E.: Rewarding Excellence. Pay Strategies for the New Economy. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2000.
 12. Listwan T.: Zarządzanie kadrami. C.H. BECK, Warszawa 2002.
 13. Macy B.A., Mirvis P.H: Measuring the quality of worklife and organizational effectivness in behavioral-economic terms. "Administrative Science Quarterly", No. 21, 1976.
 14. Marston C.: Motivating the "What In it for me Workforce". Hardcover, 2008.
 15. Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Bydgoszcz 2012.
 16. Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 17. Założenia polityki ludnościowej Polski - Projekt. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 18. Statystyka wypadkowości roku 2011, publikacja: Mentalność a wypadki, Gazetka Zakładowa "Jedynka", ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, lipiec/sierpień 2012.
 19. http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,7337283,Co_osma_osoba_na_zwolnieniu_lekarskim_zdolna_do_pracy.html.
 20. http://okrokdoprzodu.wordpress.com.
 21. http://hrstandard.pl/2011/08/12/czy-ygreki-inaczej-oceniaja-warunki-pracy/#more-15296.
 22. http://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/spoleczenstwo/pokolenie-x-y-na-rynku-pracy.
 23. http://manager.nf.pl/sprawdz-jak-rekrutowac-osoby-z-pokolenia-y,,47010,15.
 24. http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl/badania-i-analizy/dojrzala-przedsiebiorczosc-innowacyjny-model-preinkubacji-przedsiebiorczej-osob-50-podsumowanie-wynikow-badan.html.
 25. http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/c/badania-raporty.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu