BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ozimek Irena (Warsaw University of Life Science - SGGW, Poland), Szlachciuk Julita (Warsaw University of Life Science - SGGW, Poland), Kulykovets Olena (Warsaw University of Life Science - SGGW, Poland), Przeździecka-Czyżewska Natalia (Warsaw University of Life Science - SGGW, Poland)
Title
Factors Influencing the Choice and Quality Assessment of Hotel Facilities in Poland
Source
Folia Oeconomica Stetinensia, 2017, vol. 17, iss. 1, s. 170-181, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Jakość usług, Usługi hotelowe, Konsument, Satysfakcja klienta
Quality of services, Hotel services, Consumer, Customer satisfaction
Note
JEL Classification: D12
summ.
Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of selected factors on the choice of hotel facilities by customers. Particular attention was focused on the perception of the quality of services by consumers. The field research, the results of which are presented in the article, was conducted on a nationwide sample of 1,000 persons aged from 15 to 70 according to the author's questionnaire.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barsky, J. (2012). Benchmarking the guest experience on a global scale reveals differences. Hotel Management, 227 (9), 14.
 2. Batyk, I.M. (2012). Diagnoza determinantów wpływających na jakość usług turystycznych. Zarządzanie i Finanse, 3 (1), 291-304.
 3. Chłodnicki, M. (2000). Usługi profesjonalne w aspekcie gwarancji jakości. In: K. Rogoziński (eds.), Marketing usług profesjonalnych (pp. 39-50). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 4. Czubała, A. (2012). Services in the economy. In: A. Czubała, A. Jonas, T. Smolen, J. W. Victor, Marketing services (pp. 13-18). Warsaw: Wolters Kluwer.
 5. Dobski, P. (2002). Znaczenie procesu obsługi klienta w podnoszeniu jakości świadczonych usług. In: K. Rogoziński (eds.), Marketing usług profesjonalnych (pp. 130-144). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Dominik, P., Drogoń, W. (2009). Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego. Warszawa: Zakład Wydawniczy Druktur.
 7. Firlej, K., Spychalska, B. (2015). Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 202-221.
 8. Jonas, A. (2012). Jakość usług. In: A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług (pp. 141-144). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Kachniewska, M. (2002). Zarządzanie jakością usług turystycznych. Warszawa: Difin.
 10. Kachniewska, M. (2006). Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego. In: A. Nowakowska, M. Przydział (eds.), Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne (pp. 309-313). Rzeszów: Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 11. Nasution, H., Mavondo, F. (2008). Customer value in the hotel industry: What managers believe they deliver and what customer experience. International Journal of Hospitality Management, 27 (2), 204-213. DOI: 10.1016/j.ijhm.2007.02.003. [Web of Science] [Crossref]
 12. Martin, W.B. (2006). Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 13. Pluta-Olearnik, M. (1995). Marketing services. Warszawa: PWE.
 14. Stoma, M. (2012). Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin: Q&R Polska Sp. z o.o.
 15. Styś, A. (1996). Marketing services. Wrocław: University of Economics.
 16. Świątkowska, M., Świstak, E. (2014). Public relations we współczesnym przedsiębiorstwie hotelarskim. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, cz. 1 Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych, 15 (4), 83-94.
 17. Urban, W. (2007). Definicje jakości usług - różnice oraz ich przyczyny. Problemy Jakości, 3, 4-9.
Cited by
Show
ISSN
1730-4237
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/foli-2017-0014
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu