BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżak Mariusz (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Title
Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania
Banking Cybercrime and Counteracting Measures
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 203-211, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przestępstwa komputerowe, Bankowość elektroniczna
Cybercrime, E-banking
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cyberprzestępczość bankowa to jedna z najgroźniejszych form współczesnej przestępczości. Należą do niej m.in. takie działania przestępcze, jak: phishing, skimming, hacking, spoofing czy sniffing. Zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępstw bankowych służą rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane przez banki oraz regulacje prawnokarne skierowane przeciwko ich sprawcom.(abstrakt autora)

Cybercrime in the banking sector is one of the most dangerous form of the contemporary crimes. It includes inter alia criminal actions such as: phishing, skimming, hacking, spoofing and sniffing. To prevent or combat cybercrimes in the banking sector banks' organizational and technical solutions or rules of criminal law against cybercrime perpetrators are used.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boczoń W., Coraz więcej przestępstw w bankowości. Oto dane Komendy Głównej Policji, www.bankier.pl [dostęp 8.01.2016].
 2. Crimeware: the silent epidemic. Malware evolves to focus on obtaining financial re-turns, www.pandasecurity.com [dostęp 8.01.2016].
 3. Górnisiewicz M., Obczyński R., Pstruś M. (2014), Bezpieczeństwo finansowe
 4. w bankowości elektronicznej - przestępstwa finansowe związane z bankowością elek-troniczną. Poradnik klienta usług finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 5. Iwański W. (2014), Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych, Warszawa.
 6. Kwaśniewski P., Leżoń K., Szwajkowska G., Woźniczka F. (2010), Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 7. Komisja Nadzoru Finansowego (2013), Rekomendacja D dotycząca zarządzania ob-szarami technologii informacyjnej i środowiska teleinformatycznego w bankach, Warszawa.
 8. Miołajczyk K. (2014), Przestępstwa związane z wykorzystaniem bankowości elektro-nicznej - skimming, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 10.
 9. NetB@nk (2015), Raport: bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, III kwar-tał 2015 r., zbp.pl [dostęp 8.01.2016].
 10. Phishing, www.kaspersky.pl [dostęp 8.01.2016].
 11. Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016 (2010), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 12. Staszczyk M. (2015), Nieuprawnione transakcje bankowe jako przejaw cyberprzestęp-czości, "Finanse i Prawo Finansowe", nr 1.
 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553, ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 128, ze zm.).
 15. Wasilewski J. (2013), Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2013, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu