BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotylak Sławomir (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce - ujęcie ekonomiczne
Creative Industries Sector Component Changes in the E-Economy - Economic Approach
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 235-244, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przemysł kreatywny, Gospodarka cyfrowa
Creative industry, Digital economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu - w ujęciu ekonomicznym - sektora przemysłów kreatywnych na zmiany w e-gospodarce. Celem artykułu jest wskazanie korelacji pomiędzy rozwojem sektora przemysłów kreatywnych a zmianami zachodzącymi w handlu elektronicznym.(abstrakt autora)

The article presents the results of studies on the effects - in economic terms - the creative industries sector to changes in the e-economy. The aim of the article is to point out the correlation between the development of the creative industries sector and developments in electronic commerce.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budziewicz-Guźlecka A. (2008), Rozwój usług e-government w Polsce, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Wyd. AE w Katowicach.
 2. Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontak-tach firm ubezpieczeniowych z klientami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, s. 491-499.
 3. Drab-Kurowska A. (2006), Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zesz. Nauk., 2, s. 97-201.
 4. Drab-Kurowska A. (2011), Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 651 (68), t. 2.
 5. Kotylak S. (2015), Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 852 (117).
 6. Kotylak S. (2014), Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 808 (112), t. 1
 7. Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 763 (105).
 8. Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R. (2010), Innovative forms of the use of new information technologies in the labour market. Forecasts and prospects, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Kuczera K. (2011), Ewolucja pojęcia wirtualności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 10. Raport "Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU", Ernst & Young Global Limited, Paris 2014.
 11. Raport GUS "Wykorzystanie technologii w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych ICT (2004-2013)".
 12. Raport GUS "Gospodarka Elektroniczna w Polsce", red. M. Kraska (2004-2009).
 13. Raport GUS "E-commerce", Wydawnictwa Internet Standard (2009-2013).
 14. Raport: "Kreatywny łańcuch - monitoring powiązań sektora kultury i kreatywnego w Polsce", IBnGR (2010).
 15. Raport PwC "Global Entertainment & Media", Outlook (2014).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu