BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryński Marcin (Uniwersytet Łódzki), Miller Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Cloud computing - szansa i ryzyko dla firmy
Cloud Computing - Risk or Opportunity for Business
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 245-254, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Chmura obliczeniowa, Ryzyko, Infrastruktura systemów informatycznych
Cloud computing, Risk, IT systems infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje problem wpływu usług cloud computing na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw. Zwraca się przede wszystkim uwagę na korzyści, jakie one odnoszą, zwłaszcza możliwość elastycznego korzystania z zasobów chmury obliczeniowej bez konieczności dokonywania dodatkowych nakładów na własną infrastrukturę IT. W artykule podnosi się również kwestię ryzyka związanego z korzystaniem z omawianej usługi. Dotyczy ono głównie utraty danych, co może mieć dla firmy również niekorzystne skutki ekonomiczne. Ogólnie jednak ocenia się, że korzyści z korzystania z usług cloud computing przewyższają ryzyko.(abstrakt autora)

Article raises issue of the impact of services Cloud computing on the economic efficiency of enterprises. Draws primarily attention to the benefits they relate, especially the flexibility to use cloud computing resources without having to make additional investments in their IT infrastructure. The article also raises the question of the risks associated with the use in the service of question. It concerns mainly the loss of data, which may be disadvantageous for the company also economic consequences. Overall, however, it is estimated that the benefits of using Cloud services computing outweigh the risks.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alleweldt F., Kara S., Fielder A., Brown I., McSpedden-Brown N. (2012), Chmury obliczeniowe. Ekspertyza, Bruksela: Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej, Parlament Europejski.
  2. Czerwonka P., Lech T., Podgórski G. (2011), Chmura obliczeniowa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 261/2011, s. 91-109.
  3. Handzel Z. (2013), Cloud computing - czyli chmura obliczeniowa i możliwości jej wykorzystania w mediach, Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 4 (44), s. 183-194.
  4. Lipski J. (2013), Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, s. 1194-1204, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
  5. Nowakowski W. (2015), Bliższa chmura, czyli usługi obliczeniowe we mgle, "Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", vol. 56, nr 5, s. 34-37.
  6. Pałka D., Zaskórski W., Zaskórski P. (2013), Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, nr 9, rok 7, s. 63-77.
  7. Pazowski P. (2014), Ekonomiczne aspekty wdrożenia modelu cloud computing, "Modern Management Review", vol. XIX (April-June), 21 (2/2014), s. 81-95.
  8. Szmit P. (2012), Cloud computing - historia, technologia, perspektywy, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  9. Wyskwarski M. (2014), Przetwarzanie w chmurze z punktu widzenia małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 74, nr kol. 1921, s. 641-652.
  10. Wyżnikiewicz B., Łapiński K (2011), Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu