BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sajkiewicz Barbara (Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland)
Title
Remuneration Systems in Creating Employee Innovativeness
Systemy wynagradzania w kreowaniu innowacyjności pracowniczej
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 4 (28), s. 123-136, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Wynagrodzenia, System płac, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Innowacyjność, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Remuneration, Wage system, Employees in enterprise, Innovative character, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł wskazuje na wynagrodzenia, jako na stymulator innowacyjności pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach. Jego konkluzje oparte są na wynikach projektu badawczego, który ma na celu określenie związków pomiędzy pracownikami - innowatorami a innowacyjnością firm. Z powodu znacznego niedoboru środków finansowych przeznaczanych na innowacje określenie tych relacji staje się coraz bardziej istotne. Ponadto, włączenie pracowników w procesy innowacyjne może zwiększyć ich motywację, zaangażowanie oraz satysfakcję z pracy, a także może zwiększyć atrakcyjność pracodawcy oraz przyciągnąć talenty. Głównym celem artykułu jest udowodnienie, że o skuteczności proinnowacyjnego systemu wynagradzania decyduje nie tylko konstrukcja tego systemu, ale w dużej mierze wspierające go rozwiązania w sferze zarządzania firmą. Badania były prowadzone w przedsiębiorstwach w Polsce. Respondentami byli pracodawcy, menedżerowie ZZL oraz pracownicy. (abstrakt oryginalny)

The paper shows remuneration as a stimulant of employee innovativeness in Polish enterprises. Its conclusions are based on the results of a research project whose aim is to define the relationships between the activities of employees as innovators and firm innovativeness. The definition of these relationships is becoming ever more significant due to the lack of funding allocated to R&D. Employees‟ inclusion in the innovation process can additionally increase their motivation, engagement and work satisfaction. This may also make the firm more attractive and help to draw talent. The main aim of this paper is to prove that the effectiveness of pro-innovation remuneration systems is determined not only by the structure of the system, but also, to a great extent, by the solutions in the sphere of the company management supporting it. The research was conducted in Poland. Respondents were businessmen, HRM managers and employees. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Ploom N., Blundell R., Griffith R., Howitt P.: Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship. "Quarterly Journal of Economics", May 2005, p. 701-728.doi: 10.1093/qje/120.2.701.
 2. Borkowska S. (ed.): Creating Innovation in the Organization: The role of Human Resource Management. Institute of Labour and Social Studies, Warsaw 2010.
 3. Borkowska S. (ed.): Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. C.H.Beck Publishing House, Warszawa 2010a.
 4. Dorenbosch L., van Engen M.L., Verhagen M.: On-the-Job Innovation: The Impact of Job Design and Human Resource Management through Production Ownership. "Creativity and Innovation Management", Vol. 14, No. 2, 2005, p. 129-141. DOI: 10.1111/j.1476-8691.2005.00333.x.
 5. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warsaw 1992.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Informacje i Opracowania Statystyczne. Central Statistical Office, Szczecin Statistical Office, Warszawa 2012.
 7. Lawler E.E., III. Creating a New Employment Deal: Total Rewards and the New Workforce. "Organizational Dynamics", No. 40, 2011, p. 302-309. doi:10.1016/ j.orgdyn.2011.07.007.
 8. de Leede J., Looise J.C.: Innovation and HRM: Towards an Integrated Framework. "Creativity and Innovation Management", Vol. 14, No. 2, 2005, p. 108-117. DOI: 10.1111/j.1467-8691.2005.00331.x.
 9. Malanowski S.: Innovation Incentives: How Companies Foster Innovation. Wilson Group. September 2007, www.wilsongroup.com/ecr/articles/InnovationIncentives.pdf.
 10. Meister J.C., Willyerd K.: Generacja Y, Jak być mentorem dla pokolenia Milenium. "Harvard Business Review Polska", No. 92, October 2010.
 11. Nacinovic I., Galetic L., Cavlek N.: Corporate Culture and Innovation: Implications for Reward Systems. "Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology", Vol. 41, May 2009.
 12. OECD. Innovation Strategy, 2010, www.oecd.org/innovation/strategy.
 13. OECD. Ministerial Report on the OECD Innovation Strategy. May 2010a.
 14. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 15. Ramamoorthy N., Flood P.C., Slattery T., Sardessai R.: Determinants of Innovative Work Behavior: Development and Test of an Integrated Model. "Creativity and Innovation Management", Vol. 14, No. 2, 2005, p. 142-150. DOI: 10.1111/j.1467-8691.2005.00334.x.
 16. Searle R.H., Ball K.S.: Supporting Innovation through HR Policy: Evidence from the UK. "Creativity and Innovation Management", Vol. 12, No. 1, 2003, p. 50-62. DOI: 10.1111/1467-8691.00268.
 17. Shipton H., Fay D., West M., Patterson M., Birdi K.: Managing People to Promote Innovation. "Creativity and Innovation Management", Vol. 14, No. 2, 2005, p. 118-128. DOI: 10.1111/j.1467-8691.2005.00332.x.
 18. Świtalski W.: Innowacje i konkurencyjność. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 19. Welch J., Welch S.: Winning znaczy zwyciężać. Studio EMKA, Warszawa 2005.
 20. Zingheim P.K., Schuster J.R.: Pay Innovators Right! "Innovative Leader", Vol. 9, No. 10, October 2000.
 21. Zingheim P.K., Schuster J.R.: Measuring and Rewarding Customer Satisfaction, Innovation and Workforce Engagement. "World at Work Journal", Vol. 16, No. 4, Fourth Quarter 2007, p. 8-22.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu