BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeniewski Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Filtrowanie obrazów dwuwymiarowych za pomocą metod segmentacji obrazów
Filtering Two Dimensional Images by Means of Image Segmentation Methods
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 399-404, rys., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Obrazy cyfrowe, Analiza obrazu, Segmentacja
Digital images, Image analysis, Segmentation
Note
summ.
Abstract
W pracy zaproponowano algorytm filtrowania obrazów kolorowych dwuwymiarowych. Algorytm jest dwuczęściowy. W pierwszym etapie kolor każdego piksela zamieniany jest na kolor graniczny, uzyskiwany w procedurze średniego przesunięcia zaproponowanej przez Comaniciu, Meera [2000]. W drugim etapie zmieniane są kolory tylko tych pikseli, które tworzą kolory o małej powierzchni będące raczej źródłem zanieczyszczeń wynikających z uśredniania kolorów małych detali. W efekcie uzyskuje się obraz tworzony przez kilkadziesiąt kolorów zamiast wyjściowych kilku tysięcy. (fragment tekstu)

In the paper an algorithm for filtering two dimensional colour images is proposed. The algorithm consists of two stages. In the first stage the colour of each pixel is changed to the limiting colour obtained by means of the mean shift method proposed by Comaniciu, Meer (2000). In the second stage only those pixels are changed which constitute small area colours appearing rather due to a contamination resulting from inexact depiction of small details colours. As a result one arrives at an image made up of a couple of dozen colours instead of initial several thousands. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Comaniciu D., Meer P., Mean Shift Analysis and Application, research report 2000.
  2. Silverman B.W., Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, New York 1986.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu