BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szczepkowska-Flis Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Aplikacja koncepcji kreatywnej destrukcji do analizy cyklu koniunkturalnego w Unii Europejskiej
The Application of the Concept of Creative Destruction to The Business Cycle Analysis in the European Union
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 104-113, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Twórcza destrukcja, Cykl koniunkturalny, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Badania empiryczne
Creative destruction, Business cycles, J. Schumpeter theory of economic development, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano rezultaty badania, którego celem było określenie roli kreatywnej destrukcji w kształtowaniu wahań koniunkturalnych w państwach UE w okresie 1 kw. 2000 r. - 1 kw. 2014 r. Badanie wykazało, że procesy kreatywnej destrukcji istotnie determinowały wartość wskaźnika cyklu koniunkturalnego, przy czym oddziaływanie kreacji nie było charakterystyczne jedynie dla okresów poprawy koniunktury, a wpływ destrukcji nie był domeną wyłącznie okresów jej pogorszenia. Każdy z komponentów kreatywnej destrukcji, w zależności od fazy cyklu, pełnił rolę stabilizatora lub destabilizatora gospodarki, co można uznać za przejaw podkreślanego przez Schumpetera dualizmu skutków innowacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the study, the aim of which was to determine the role of creative destruction in the shaping of economic fluctuations in the EU during the period of 1st quarter 2000 - 1st quarter 2014. Our analysis revealed that the processes of creative destruction significantly determined the value of the business cycle indicator. The impact of creation was not characteristic only for the periods of economic recovery and the influence of destruction was not exclusive to periods of stagnation. Each of the components of creative destruction, depending on the phase of the cycle, acted as a stabilizer or a destabilizer of an economy. This can be considered as a manifestation of the dual effects of innovations emphasized by Schumpeter.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen E.S. (2004), Population Thinking, Price's Equation and the Analysis of Economic Evolution, "Evolutionary and Institutional Economics Review", Vol. 1, No. 1, s. 127-148.
 2. Arestis P., Karakitsos E. (2011), Current Crisis in the US and Economic Policy Implications [w:] P. Arestis, R. Sobreira, J.L. Oreiro (eds.), An Assessment of the Global Impact of the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, New York, s. 12-35.
 3. Baltagi B.H. (2011), Econometrics, Springer, Berlin.
 4. Barczyk R. (1997), Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo AEP, Poznań.
 5. Barczyk R. (2006), Morfologia cykli koniunkturalnych w gospodarkach rynkowych i w systemach okresu transformacji [w:] R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski (red.), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa, s. 129-196.
 6. Cyburt P., Karnkowski P., Majka P., Wysokiński A. (2006), Sekurytyzacja aktywów bankowych, CASE, Warszawa.
 7. Engelen E., Ertürk I., Froud J., Johal S., Leaver A., Moran M., Nilsson A., Williams K. (2011), After the Great Complacence. Financial Crisis and the Politics of Reform, Oxford University Press, New York.
 8. Hsiao C. (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, New York.
 9. Kozłowska A. (2010), Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 10. Kurzweil R. (2005), The Singularity is Near, Viking Penguin, London.
 11. Mintz I. (1972), Dating American Growth Cycles [w:] V. Zarnowitz (ed.), Economic Research: Retrospect and Prospect, Vol. 1, The Business Cycle Today, NBER, Cambridge, s. 39-88.
 12. Mintz I. (1974), Dating United States Growth Cycles [w:] Explorations in Economic Research, NBER, Cambridge, s. 1-113.
 13. Schumpeter J.A. (1939), Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York - London.
 14. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 15. Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej (2007), Komisja Nadzoru Bankowego, NBP, Warszawa.
 16. Verbeek M. (2008), A Guide to Modern Econometrics, JohnWiley & Sons, Chichester.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu