BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Przemysław (Orange Customer Service)
Title
Funkcja produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Production Function in Enterprise Management
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 1 (17), s. 65-79, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Funkcja produkcji, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Production function, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania funkcji produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celem artykułu było wskazanie na rosnącą rolę funkcji produkcji z uwagi na postępujące procesy globalizacji i konkurencyjności. Wyzwania te wymagają poszukiwań i stosowania metod, które w wymierny sposób określają podstawowe relacje w procesach produkcji oraz umożliwiają efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie. Za jedną z tych metod można uznać funkcję produkcji, podkreślając, że jej rola w przyszłości będzie coraz bardziej znacząca. (abstrakt oryginalny)

The article presents the possibilities of using the production function in business management. The purpose of this article is to indicate the growing importance of the production function because of the progressive processes of globalization and competitiveness. These challenges require the exploration and use of methods that measurably define the basic relations of production processes and enable effective management of the enterprise. One of these method scan be considered the production function, stressing thatits rolein the futurewill become increasingly significant. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boer H., Drejer A. (red.): Zarządzanie innowacyjną produkcją. "International Journal of Operations & Production Management", tom 25, nr 2, Emerald Group Publishing 2005.
 2. Borowiecki R.: Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Zeszyty Naukowe, Seria Ekonomia, Z. 20. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2001.
 3. Charles A., Lusch I., Lusch R.F.: Estimation of a department store production function. "International Journal of Phisical Distribution & Logistics Management", Vol. 29, No. 7/8, 1999, p 453-464, MCB University Press.
 4. Czajka K., Waszkielewicz W.: Zastosowanie TOC w organizacji przepływu. W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego, A. Jaki, UE, Kraków 2009.
 5. http://akson.sgh.waw.pl/~mrubas/EP/Wyklad/W3.pdf , odczyt 30.12.2011 r.
 6. Kurzak L.: Reliability in the process of electricity production, [in:] Kurzak L. (ed.): Production and services processes in enterprises. Monographs, No. 4. Wyd. WZPCz, Częstochowa 2006.
 7. Lenort R.: Operativni logisticke rizenihutni vuroby. Financni a logisticke rizeni. Malenovice. Vydavatel Wysoka Skola Banska - Technika Univerzita, Ostrava 2007.
 8. Mazur G., Obrzud J.: Wybrane elementy zarządzania procesowego w produkcji. Wyd. Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego, A. Jaki, UE, Kraków 2009.
 9. Mleczko J.: Komputerowe wspomaganie planowania przebiegów procesów produkcyjnych. Wyd. FCNT, Bielsko-Biała 2008.
 10. Nowakowska-Grunt J., Wiśniewska A.: Methods of Improvement of Efficiency the Manufacturing Logistics Management, [in:] Nove smery vo vyrobnych technologiach 2008. IX. Medzinarodna vedecka konferencia. Presov, Slovenska Republika 2008.
 11. Towers N.: Execution of short term production planning with virtuous manufacturing: Towards a paradigm for small and medium sized enterprises operating in a supply chain, Responsive Production and the Agile Enterprise, Proceedings of the 4th International Conference on Managing Innovative Manufacturing, Aston University, Birmingham 2000.
 12. van Donk D.R., de Vries J., van de Water H.: Towards a Conceptual Framework of the Production Function. "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 11, No. 1, 1991, MCB University Press.
 13. Włodarczyk A.: The production function as a tool supporting of production capacity in a company, [in:] Production and services processes in enterprises. Wyd. WZPCZ, Częstochowa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu