BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochańczyk-Kupka Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Państwo a ochrona własności intelektualnej
State Versus Intellectual Property Protection
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 156-166, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ochrona własności intelektualnej, Prawo własności intelektualnej, Własność intelektualna, Rola państwa w gospodarce
Intellectual property protection, Intellectual property law, Intellectual property, States' role in economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia wybrane kwestie związane z wzajemnymi zależnościami między państwem i ochroną własności intelektualnej. W pierwszej części przedstawiono te cechy własności intelektualnej, które po pierwsze, sprawiają, iż jest ona unikalnym typem własności, a po drugie, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają badania nad własnością intelektualną w skali globalnej. W drugiej części artykułu omówiono zależność między zaostrzaniem reżimu ochrony własności intelektualnej a wzrostem gospodarczym oraz zagadnienia związane z poszukiwaniem optymalnego poziomu ochrony własności intelektualnej. Przedstawiono w nim także zależność między wzrostem gospodarczym, ochroną własności a poziomem dochodu.(abstrakt oryginalny)

The paper focuses on relations between intellectual property protection (IPR) and contemporary state. In first part the characteristic of intellectual property protection is shown, then the paper describes two main areas concerning the relationship between state and IPR protection: searching for optimal level of IPR protection and relationship between the level of income, economic growth and IPR protection.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agénor P.R., Canuto O., Jelenic M. (2012), Avoiding Middle-Income Growth Traps, Poverty Reduction and Economic Management (Prem) Network, http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP98.pdf (dostęp: 16.08.2016).
 2. Bessen J., Maskin E. (2009), Sequential Innovation, Patents, and Imitation, "RAND Journal of Economics", Vol. 40(4), s. 611-635.
 3. Boldrin M., Levine D.K. (2004), Rent Seeking and Innovation, "Journal of Monetary Economics", Vol. 51 (1), s. 127-160.
 4. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (1967), https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 828/volume-828-I-11846English.pdf (dostęp: 18.08.2016).
 5. Davis L.S., Sener F. (2012), Private Patent Protection in the Theory of Schumpeterian Growth, "European Economic Review", Vol. 56, s. 1446-1460.
 6. Dinopoulos E., Syropoulos C. (2007), Rent Protection as a Barrier to Innovation and Growth, "Economic Theory", Vol. 32, s. 309-332.
 7. EUIPO (2016), Intellectual Property and Youth, Scoreboard 2016, https://euipo.europa.eu (dostęp: 12.09.2016).
 8. Falvey R., Foster N., Greenaway D. (2004), Intellectual Property Rights and Economic Growth, Research Paper Series, http://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/papers/2004/04-12.pdf (dostęp: 5.09.2016).
 9. Furukawa Y. (2007), The Protection of Intellectual Property Rights and Endogenous Growth: Is Stronger Always Better? "Journal of Economic Dynamics & Control", Vol. 31(11), s. 3644-3670.
 10. Furukawa Y. (2010), Intellectual Property Protection and Innovation: An Inverted-U Relationship, "Economics Letters", Vol. 109(2), s. 99-101.
 11. Lerner J. (2009), The Empirical Impact of Intellectual Property Rights on Innovation: Puzzles and Clues, "American Economic Review", Vol. 99(2), s. 343-348.
 12. Murray F., Stern S. (2007), Do Formal Intellectual Property Rights Hinder the Free Flow of Scientific Knowledge? An Empirical Test of the Anti-Commons Hypothesis, "Journal of Economic Behavior & Organization", Vol. 63, s. 648-687.
 13. NBP (2016), Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Warszawa, https://www.nbp.pl (dostęp: 30.08.2016).
 14. OECD (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Goods, OECD Publishing, Paris.
 15. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. WIPO (2015), World Intellectual Property Indicators, Economics and Statistics Series, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf (dostęp: 2.08.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu