BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kijek Arkadiusz (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Title
Analiza konkurencyjności branż przemysłu spożywczego
Food Industry Competitiveness Analysis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 515-522, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Przemysł spożywczy, Analiza konkurencyjności
Food industry, Competitive Intelligence (CI)
Note
summ.
Abstract
W niniejszej pracy zostanie podjęta próba analizy porównawczej konkurencyjności poszczególnych branż przemysłu spożywczego. Z uwagi na wielokryterialny charakter badań zostaną wykorzystane metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Będą one oparte na odpowiednio dobranych wskaźnikach efektywności ekonomicznej dotyczących najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstw. Na ich podstawie zostaną skonstruowane syntetyczne mierniki opisujące poziom rozwoju branż przemysłu spożywczego. Pozwoli to określić branże znajdujące się w dobrej oraz w złej kondycji finansowej, jak również umożliwi budowę prognoz ich dalszego rozwoju. (fragment tekstu)

The branches of food industry in 90. were submitted to structural changes according to market competitiveness. Taking into account the importance of the problem, one took into account an analysis of branches competitiveness level in transformation period. The financial-economic situation was the refection of above mentioned branches competitiveness position. Many-criteria research character was the reason to use the multidimensional comparative analysis thus making branches classification and grouping regarding the competitiveness level. It allowed to point branches with the lowest and the highest economic attractiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
  2. Drożdż J., Urban R., Analiza ekonomiczno-finansowa wyników przemysłu spożywczego latach 1992-1998, IERiGŻ, Warszawa 1999.
  3. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1984.
  4. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  5. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
  6. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu