BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sigurjonsson Throstur Olaf (Reykjavik University, Iceland), Arnardottir Audur Arna (Reykjavik University, Iceland)
Title
Privatization in a Nordic Country - the Case of Iceland
Prywatyzacja w państwie nordyckim - przypadek Islandii
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 1 (17), s. 135-154, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Prywatyzacja, Administracja publiczna
Privatisation, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Fala prywatyzacji przetoczyła się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zarówno przez kraje rozwinięte, jak i państwa w niedostatecznej fazie rozwoju. Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku wiele rządów przejęło prywatne firmy zarówno częściowo, jak i całkowicie, stąd też ponownie podjęto dyskusje na temat efektów prywatyzacji. W Islandii cały system bankowy załamał się jesienią 2008 roku, prowadząc do kryzysu gospodarczego, w którym większość dużych firm, technicznie rzecz ujmując, zbankrutowała, a w rzeczywistości została przejęta przez banki stanowiące własność państwa. Pytanie o to, czy prywatyzować te firmy czy też nie, stało się kwestią aktualnej debaty. Przyszłe decyzje prywatyzacyjne powinny opierać się na zrozumieniu przeszłych rezultatów. Przedstawione w niniejszym artykule badania empiryczne stanowią analizę zmian obserwowanych w zakresie działań firm sprywatyzowanych w latach 1992 - 2005, gdzie niemal wszystkie możliwości prywatyzacyjne zostały wykorzystane. Rezultaty wskazują, iż prywatyzacja nie prowadzi do znaczących usprawnień przekształcanych przedsiębiorstw państwowych. Ich praca była skuteczna zarówno przed, jak i po prywatyzacji. Z drugiej strony, grupa kontrolna firm prywatnych poprawiła swoją wydajność po prywatyzacji. (abstrakt oryginalny)

A wave of privatization enclosed the eighties and nineties both in developed and undeveloped countries alike. Since the financial crisis of 2008, many governments have taken over private firms, either in full or partially, hence reactivating the discussion of the effects of privatization. In Iceland a whole banking system collapsed in autumn 2008 leading to an economic crisis where the majority of larger firms became technically bankrupt and state owned banks took over most of them. Whether to privatize all these firms or not has become a debated issue. Future decisions on privatization should rest on understanding past outcomes. This empirical research analyses the changes in operations of Icelandic firms privatized 1992 - 2005 where nearly all potentials for privatization were used. The result suggests that privatization did not lead to significant improvements of the divested state owned firms. Still their operation was efficient, both before and after privatization. On the other hand a control group of private firms improved their performance after privatization. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber B.M., Lyon J.D.: Detecting abnormal operating performance: The empirical power and specification of test statistics. "Journal of Financial Economics", No. 41, 1996, p. 359-399.
 2. Berglof E., Roland G.: Soft budget constraints and banking in transition economies. "Journal of Comparative Economics", No. 26, 1998, p. 18-40.
 3. Bishop M., Kay J.: Does privatization work? Lessons from the UK. Centre for Business Strategy, London Business School, London 1988.
 4. Boubakri N., Cosset J.: The financial and operating performance of newly privatized firms: Evidence from developing countries. "Journal of Finance", No. 53, 1998, p. 1081-1110.
 5. Boycko M., Shleifer A., Vishny R.W.: Voucher privatization. "Journal of Financial Economics", No. 35, 1994, p. 249-266.
 6. Campbell O., Bhatia A.: Privatization in Africa. World Bank, Washington, DC 1998.
 7. Choi S.D., Megginson W.: Political economy of privatized economy, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1518692, 2010.
 8. Choi S.D., Silanes F.L.: Political economy of privatized economy, http://fma.org/NY/Papers/Pol_Econ_of_pn_econ_Florencio.pdf, 2010.
 9. D'Souza J., Nash R., Megginson W.L.: Determinants of performance improvements in privatised firms: The role of restructuring and corporate governance (Working paper). University of Oklahoma, Oklahoma, USA 2000.
 10. Davis J., Ossowski R., Richardson T., Barnett S.: Fiscal and macroeconomic impact of privatisation. International Monetary Fund, Washington, DC 2000.
 11. Dewenter K., Malatesta P.H.: State-owned and privately-owned firms: An empirical analysis of profitability, leverage, and labour intensity. "American Economic Review", No. 91, 2001, p. 320-34.
 12. Estrin E., Hanousek J., Kocenda E., Svejnar J.: The effects of privatization and ownership in transition economies. "Journal of Economic Literature", No. 47, 2009, p. 699-728.
 13. Frydman R., Gray C.W., Hessel M., Rapaczynski A.: The limits of discipline: Ownership and hard budget constrains in the transition economies. C.V. Starr Center for Applied Economics. Working paper, 2000.
 14. Hansmann H., Krakkman R.: The end of history for corporate law. Yale Law School, Working paper, No. 235, 2000; NYU Working paper, No. 013, 2000; Harvard Law School discussion paper, No. 280, 2000; Yale SOM Working paper, No. ICF-00-09, 2000), http://ssrn.com/abstract=204528 or doi:10.2139/ssrn.204528.
 15. IMF. Iceland: 2007 Article IV Consultation - Staff Report, http://www.imf.org/External/Pubs/FT/SCR/2007/cr07295.pdf, 2007.
 16. Kikeri S., Nellis J.: Privatisation in competitive sectors: The record to date (World Bank Policy Research Working Paper 2860). World Bank, Washington, DC 2002.
 17. Kornai J.: Legal obligation non-compliance and soft budget constraint. The new palgrave dictionary of economics and law. Macmillan & Co., London 1998.
 18. La Porta R., López-de-Silanes F.: Benefits of privatization - Evidence from Mexico. "Quarterly Journal of Economics", No. 114, 1999, p. 1193-242.
 19. Magnusson G.: Markaður verður til: Saga íslenska hlutabréfamarkaðarins (Report no. R07:01). Institute of Economic Studies, University of Iceland, Reykjavik 2007.
 20. Martin S., Parker D.: The impact of privatisation. Ownership and corporate performance in the UK. Rutledge, London 1997.
 21. Megginson W., Nash R.C., Randenborgh M.: The financial and operating performance of newly privatised firms: An international empirical analysis. "Journal of Finance", No. 49, 1994, p. 403-452.
 22. Megginson W., Netter J.: From the State to market: A survey of empirical studies on privatisation. "Journal of Economic Literature", No. 39, 2001, p. 321-389.
 23. Megginson W.: The economics of bank privatization, http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/475459-1107978088492/TheEconomicsofBankPrivatization.pdf, 2003.
 24. OECD. Economic survey of Iceland 2006, www.oecd.org/document/32/0,2340,en_2649_34569_37216992_1_1_1_1,00.html, 2006.
 25. Sheshinski E., Lopez Calva L.: Privatization and its benefits: Theory and evidence (HIID Development discussion paper 698). Harvard University, Cambridge, MA 1999.
 26. Shirley M., Walsh P.: Public vs. Private Ownership: The Current State of the Debate. World Bank Policy Research Working Paper, No. 2420, 2001.
 27. Sigurjonsson T.O., Mixa M.: Learning from the worst behaved. Iceland's financial crisis and Nordic comparison. "Thunderbird International Business Review", Vol. 52(2), 2011.
 28. Sigurjonsson T.O.: Governance of risk and performance. Corporate Governance. "The International Journal of Business in Society", No. 10, 2010, p. 33-46.
 29. Special Investigation Commission. The report of the special investigation commission, www.rannsoknarnefnd.is/category.aspx?catID=27, accessed June 12, 2010.
 30. The Icelandic National Audit Office. Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998-2003, www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/einkavaeding.pdf, 2003.
 31. The Icelandic National Audit Office. Upplýsingar um fjárframlög fyrri ára til stjórnmálastarfsemi, http://rikisendurskodun.is/index.php?module=news&action=show&news_id=154&language=is, 2009.
 32. Vaiman V., Sigurjonsson T.O., Davidsson P.A.: Weak business culture as an antecedent of economic crisis: The case of Iceland. "Journal of Business Ethics", Vol. 98(2), 2011.
 33. Vining A.R., Boardman A.E.: Ownership versus competition: Efficiency in public enterprise. "Public Choice", No. 73, 1992, p. 205-39.
 34. Willner J.: Privatization and public ownership in Finland (CESifo working paper No. 1012). CESinfo, Munich 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu