BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyżwa Edyta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
Evolution of Enterprises in the Information Society
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 265-273, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Innowacje, Kapitał ludzki
Information society, Innovations, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Technologie ICT odgrywają kluczową rolę we współczesnym procesie transformacji gospodarki. Zmiany, które kreują, rozszerzają możliwości przedsiębiorstw, w tym kształtowanie nowej specyfiki relacji pracownik - pracodawca. Badania wskazują na to, że są segmenty rynku pracy, których ewolucja może jednak napotykać na opór, także ze strony samych przedsiębiorców.(abstrakt autora)

ICT technologies have a major role in modern process of economy transformation. Implemented changes spread many possibilities to companies such a new form of relations between employee and employer. Research shows that there are some jobs markets where evolution can be difficult also because of employers.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D. (2014), Świat, jaki odziedziczą nasze wnuki, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 23-70, Warszawa: Kurhaus.
 2. Blikle A.J. (2014), Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Gliwice: Helion.
 3. Bogdanienko J. (2004), Metody i narzędzia innowacyjnego zarządzania,w: Innowacyjność przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, s. 99-171, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 4. Deaton A. (2014), Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 71-86, Warszawa: Kurhaus.
 5. Glaeser E.L. (2014), Bogactwo i społeczeństwo samoochrony, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta,s. 99-142, Warszawa: Kurhaus.
 6. Kiercz O. (2015), Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego, w: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy, red. T. Kudłacz, A. Hołuj, s. 157-180, Warszawa: CeDeWu.
 7. Łyżwa E. (2012), Subsydiowana forma zatrudnienia w opinii pracodawców,w: Mama w domu czy w pracy? Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach Projektu Innowacyjnego PI Novum subsydium, red. A. Dybała, s. 108-119, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 8. Mas-Colell A. (2014), Keynes oraz jego i nasze wnuki, w: Gospodarka za 100 lat. Naj-ważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 143-162, War-szawa: Kurhaus.
 9. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Warszawa: WN PWN.
 10. Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet".
 11. Shiller R.J. (2014), Różne rodzaje ryzyka i zarządzanie nimi w następnym stuleciu, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red.I. Palacios-Huerta, s. 193-216, Warszawa: Kurhaus.
 12. http://mup.kielce.pl/novum_subsydium/o-projekcie [dostęp 15.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu