BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Protasowicki Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
Big data within national security threat analysis
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 275-286, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
e-administracja, Big Data, Analiza danych
e-government, Big Data, Data analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ogólny zarys modelu platformy przeznaczonej do pozyskiwania, wymiany i przetwarzania danych o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego RP. Proponowany system zakłada wykorzystanie współczesnych metod Big Data i wspierających je narzędzi informatycznych. Celem istnienia takiego systemu jest kompleksowe wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z identyfikacją i oceną pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.(abstrakt autora)

The paper presents a generic model of a platform intended for the exchange of threat-related data between the participants of the NSS of RP. The system proposed will allow the use of modern IT methods and tools so as to provide an all-inclusive support to decision-making processes associated with the identification and evaluation of threats to national security. The main purpose of analyses performed within the system will be to investigate the impact of a number of factors (circumstances, events) on national security in the broadest meaning of the term.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BBN (2013), Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
  2. Bieniok H. (1999), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Placet.
  3. Ficoń K. (2007), Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa: BEL Studio.
  4. Kimball R., Ross M. (2002), The Data Warehouse Toolkit, New Jersey: Wiley.
  5. Protasowicki T. (2014), Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korpo-racyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, vol. 112.
  6. Protasowicki T., Stanik J. (2014), The concept of maintaining functional security of an integration platform, w: Information Managemen, red. B.F. Kubiak, A. Sieradz, Gdańsk: Gdańsk University Press.
  7. Sienkiewicz P. (2006), Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: AON.
  8. Szafrański B. (2014), Realizacja zadań publicznych a Big Data, w: Internet. Publiczne bazy danych i Big Data, red. G. Szpor, Warszawa: C.H. Beck.
  9. Zając J., Zięba R. (2010), Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodo-wego Polski, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu