BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajna Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Próba taksonomicznej analizy polskiego udziału w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
Taxonomy Analysis of Polish Participation in the 5th Framework Programme for Research and Technological Development and Demonstration of the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 609-616, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Program Ramowy, Placówki badawczo-rozwojowe, Analiza taksonomiczna
Framework Programme, R&D facility research, Taxonomic analysis
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie statystyki dotyczącej polskiego udziału w Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Obecnie realizowane są projekty zarówno 5., jak i 6. Programu Ramowego, które zainaugurowano w grudniu 2002 r. Analiza polskiego uczestnictwa ograniczona będzie do 5. Programu Ramowego ze względu na dostępność danych. (fragment tekstu)

In March 2000, heads of state and government at the Lisbon European Council set the European Union a combined objective of creating by 2010 "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world". Launching the European Union Framework Programmes for Research and Technological development and Demonstration (FP) is designed to reach this ambitious goal. The paper presents statistics concerning the participation of Polish organisations in research projects run under the 5 FP as well as an attempt of classification of these projects in view of duration, cost, European Commission funding and the number of partners involved. The data is taken from CORDIS (Community Research and Development Information Service) and from the Polish National Contact Point of EU Research Programmes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Communication from the Commission to the Council, the European Parlament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "Towards a European Research Area", 2000, COM(2000) 6.
  2. Communication from the Commission to the Spring European Council in Barcelona "The Lisbon Strategy - Making Change Happen", 2002, COM(2002) 14 final.
  3. Commission Staff Working Paper "Investing in Research: an Action Plan for Europe", 2003, SEC(2003) 489.
  4. Fifth Framework Programme for Research and Technological Development and Demonstration. An Introductory Guide, CORDIS focus, Supplement Number 15, 1999.
  5. Serwis internetowy Komisji Europejskiej: http://www.cordis.lu.
  6. Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE: http://www.6pr.pl.
  7. Widening the Horizons of European Research, RTD Info Special Edition - EU Enlargement 2002: 6-7.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu