BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schneider Karol (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
Economic pProblems of Money Laundering
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 301-309, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Obrót gospodarczy, Obrót płatniczy
Economic turnover, Payment turnover
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ogół czynności mających na celu ukrycie prawdziwego źródła pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskanych z przestępczej działalności i nadania im znamion legalnego pochodzenia nazywany jest praniem pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy to legalizowanie korzyści uzyskanych z działalności przestępczej. Celem artykułu jest próba wskazania, iż środki pochodzące z prania brudnych pieniędzy są zagrożeniem dla systemu gospodarczego kraju. Środki finansowe pochodzące z popełnionych przestępstw gospodarczych powodują powstanie ogromnego kapitału, który służy m.in. do nabycia części legalnej gospodarki za środki uzyskane z podejrzanych transakcji.(abstrakt autora)

All activities designed to conceal the true source of illegal income obtained from criminal activities and give them the legal origin of birthmarks is called money laundering. Money laundering is the legalization of profits gained from criminal activity. The aim of this article is an attempt to indicate that the funds derived from money laundering are a threat to the economic system of the country. The funds derived from the committed economic crimes, give rise to huge capital, which serves, among others, to acquire part of the legal economy for the funds obtained from the suspicious transactions.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bodył-Szymala P. (2012), Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku, "Rzeczpospolita", 14.11.
  2. Bodył-Szymala P. (2009), Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany pra-wa, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 221, 29.10.
  3. Fülbier A., Aepfelbach R. (1999), GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz,4. Aufl., Köln.
  4. M. (2011), Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 214, 4.11.
  5. Potocki M. (2011), Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 24, 4.02.
  6. Prengel M. (2003), Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawno-porównawczym, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
  7. Rybińska A. (2010), Paryż sprawdził konta dyktatorów, "Rzeczpospolita" nr 269, 18.11.
  8. Siska J. (1999), Geldwäscherei Und Imre Bekämpfung In Österreich, Deutschland Und der Schweiz, Wien.
  9. Wąsowski K. (2001), Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia, Warszawa: NBP, z. 121.
  10. Zieliński R. (2011), Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 76, 19.04.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu