BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Batóg Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie zróżnicowania krajów członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej na podstawie wybranych zmiennych społeczno-gospodarczych
Analysis of Diversity of Members and Candidates of European Union Based on Some Social and Economic Variables
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 626-630, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Zróżnicowanie kulturowe, Zróżnicowanie regionalne, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Zmienne ekonomiczne
Cultural diversity, Regional diversity, Multi-dimensional comparative analysis, Economic variables
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem przeprowadzonej analizy jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy między krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii Europejskiej występuje istotne zróżnicowanie pod względem wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych oraz w jaki sposób wejście nowych krajów wpłynie na strukturę rozszerzonej Unii Europejskiej. Badanie składa się z dwóch części. W pierwszej wykorzystana została koncepcja śladu rozkładu wielowymiarowego. Jest to jedno z podejść stosowanych do transformacji przestrzeni wielowymiarowej w przestrzeń o dwóch wymiarach. Natomiast w drugiej zastosowane zostały przeciętne odległości od środka ciężkości/obiektu wzorcowego oraz przeciętne odległości między badanymi obiektami. (fragment tekstu)

The aim of the analysis presented in the article was to answer to the question whether members and candidates of European Union differed significantly according to the level of some social and economic variables. In the paper it was also tried to evaluate the impact of connecting new members on the structure of European Union. The authors applied two methods: first one based on trace of multidimensional distribution and the second one based on mean distances between groups of countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
  2. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
  4. Thomas V. i in., The Quality of Growth, Oxford University Press, New York 2000.
  5. Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu