BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Grzegorz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa
Methods Indirectly Controls Risk During Financial Management in Small Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 335-350, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Ryzyko operacyjne, Analiza wrażliwości
Small business, Enterprises financial management, Operational risk, Sensitivity analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawione w artykule metody są użyteczne do analizy ryzyka w procesie zarządzania finansami w prawie wszystkich małych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ich prostota i równocześnie zadowalający poziom możliwości oceny ryzyka są wystarczającą rekomendacją do ich powszechnego stosowania. Są one spójne z głównym finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ wspomagają uzyskiwanie ograniczenia ryzyka w trakcie podejmowania decyzji finansowych, a co za tym idzie, wpływają na wzrost wartości przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Maximization of wealth of his owners is the basic financial aim in management of small enterprise. Financial management which control risk contributes to realization this aim. Article presents accessible for small enterprise methods which indirect control risk in financial management decision making by small firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bernoulli D., Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, "Econometrica", styczeń 1954, s. 23-36.
 2. Best P., Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 3. Chiang W., D. Hamberg, J. Hirata, Liquidity Preference as Behavior to Risk in a Demand for Short-Term Securities - not Money, "American Economic Review", czerwiec 1983, nr 73, s. 420-426.
 4. Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, DW ABC, Kraków 2001.
 5. Holliwell J., Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, K.E. Liber, Warszawa 2001.
 6. Jajuga K., Analiza i zarządzanie ryzykiem - podejścia teoretyczne i wyzwania praktyczne, "Rynek Terminowy" nr 14, 2001, s. 47-52.
 7. Jajuga K., Ryzyko projektu inwestycyjnego a ryzyko firmy, [w:] Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, red. H. Henzel, AE Katowice, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, s. 181-187.
 8. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2002.
 9. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 10. Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004.
 11. Michalski G., Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WSZ Edukacja, Wrocław 2003.
 12. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 13. Rawls S.W., Smithson C.W., Strategic Risk Management, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 2, nr 4, zima 1990.
 14. Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, FRR w Polsce, Warszawa 1995.
 15. Smithson C.W., Smith C. W., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, DW ABC, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu