BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bębenek Piotr (Politechnika Opolska)
Title
Zarządzanie procesami i innowacjami w rolnictwie
Process Management and Innovations in Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 15-26, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Innowacje, Rolnictwo, Outsourcing, Rozwój rolnictwa, Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie innowacjami
Innovations, Agriculture, Outsourcing, Agriculture development, Innovative management, Innovation management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Skuteczne zarządzanie innowacjami wymaga czegoś więcej niż tylko skupienia się na jednym aspekcie, np. kreatywności, rozwijaniu nowych produktów czy usług albo tylko na pracach badawczo-rozwojowych. Ważny podkreślenia jest fakt, że należy skupiać się na zintegrowaniu różnych podejść przy założeniu występowania interakcji pomiędzy zmianami zachodzącymi na rynku, w technologiach i w przedsiębiorstwach. Obecnie próba odpowiedzi na pytanie, czym jest innowacyjność, już nie wystarczy. (abstrakt oryginalny)

Innovation is a very sensitive matter. Especially if we are talking about the farm, which is a producer of the safe food. There are currently various definitions of safe food, especially what is organic food. In order to fulfill this condition, there is a need for a closer cooperation between the farmers and the operators of the agricultural sector. Production of safe food cannot fall only on the farms, but in this chain must be accompanied by all those, who contribute to the food to actually be ecological and safe for consumers. Continuous improvement of competences and its testing will lead to the dynamic development of Polish farms, which will result in keeping up with the specifics of our time. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bębenek P.: Review of proposals of Innovation Solutions, [in:] Malik K., Dymek Ł., Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for an Effective Cooperation. DIFIN SA, Warsaw 2015, pp. 165-175.
  2. Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Oficyna, Warszawa 2011.
  3. Christensen C.M., Raynor M.E., McDonald R.: What Is Disruptive Innovation? Harvard Business Review, 2006.
  4. Kałuża H., Ginter A.: Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. Agrobiznes 2014, [w:] Olszańska A., Szymańska J. (red.): Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 98.
  5. Hawrysz L.: Equal opportunities in the concept of corporate social responsibility. A case study of public sector entities. Proceedings from international scientific conference Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries, Nitra 2015, pp. 128-135.
  6. Kamiński B., Bębenek P.: System monitorowania i ewaluacji regionalnej strategii innowacji woj. opolskiego. Politechnika Opolska, Opole 2008.
  7. Maj J.: Diversity management's stakeholders and stakeholders management, [in:] Popa I., Dobrin C., Ciocoiu C., Proceedings of the 9th International Management Conference, Management and Innovation for Cometetive Advantage, Buchares 2015, pp. 780-793.
  8. Schumpeter J.A.: Business Cycles. McGraw Hill. New York, London 1939.
  9. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu