BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Anna (Politechnika Częstochowska), Kielesińska Agata (Politechnika Częstochowska)
Title
Creating Innovative Marketing Solutions to the Polish Sector of the Food Industry
Kreowanie innowacyjnych rozwiązań marketingowych polskiego sektora przemysłu spożywczego
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 27-38, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Innowacyjność, Przemysł spożywczy, Marketing produktów żywnościowych
Innovative character, Food industry, Marketing of food products
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę innowacyjości, problematykę wewnętrznych i zewnętrznych źródeł inspiracji oraz uwarunkowań dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Analizę badań udziału polskich przedsiębiorstw innowacyjnych w rynku unijnym, a także poziom i strukturę nakładów innowacyjnych w przedsiębiorstwach odniesiono do polskiego sektora przemysłu spożywczego. Zidentyfikowano metody i techniki stymulacji kreatywności pracowników w aspekcie współczesnych form prowadzenia innowacyjnego marketingu spełniającego oczekiwania i potrzeby uczestników rynku. (abstrakt oryginalny)

The paper presents general characterisation of innovativeness, the issues of internal and external sources of inspirations and conditions for innovative activity of enterprises. The analysis of the share of Polish innovative enterprises in the EU market, and the level and structure of spending on innovations in enterprises, has been related to the Polish sector of the food industry. The paper identifies methods and techniques for stimulating employees' creativity in the aspect of modern forms of innovative marketing that meets expectations and needs of market participants. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bigliardi B. Dormino A.I.: An Empirical Investigation of Innovation Determinantsin Food Machinery Enterprises. "European Journal of Innovation Management", vol. 12, no.2, 2009.
 2. Departament Informacji Gospodarczej, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Sektor spożywczy w Polsce, Profil sektorowy, 2013.
 3. Dobiegała-Korona B.: Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, [w:] Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.): Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, 2010.
 4. Drucker P.: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studio Emka, Warszawa 2004.
 5. http://www.egospodarka.pl/54820,Sieci-spolecznosciowe-w-sluzbie-biznesu,2,39,1.html.
 6. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ekspertyza: Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w Polsce w latach 2014-2020, Warszawa 2012.
 7. Kirzner I.: Konkurencja i przedsiębiorczość. University of Chicago Press, Chicago, 1973/2010, [edycja polska 2010].
 8. Kozioł-Nadolna K.: Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, [w:] Mikuła B. (red.) Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 9. Lis T., Tomski P., Bajdor P.: The Optimization of Information Logistics as the Determinant of Competitive Advantage of an Enterprise in Turbulent Environment. Logistyka, nr 5, 2014.
 10. Mesjasz-Lech A: Uwarunkowania tworzenia zielonych łańcuchów dostaw jako form współpracy podmiotów gospodarczych, [w:] Borowiecki R., Rojek T. (red.): Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca - kooperacja - sieci. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 11. Ostrowska A.: Personalizacja produktów - wymiar współczesnych innowacji. Kraków, 6.05.2011, www.pl.gov.pl.
 12. Pilarczyk B.: Innowacje w komunikacji marketingowej. PTE, Zeszyty Naukowe, nr 9, 2011.
 13. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD& EUROSTAT, MNiSW, Warszawa 2008.
 14. Scott D.M.: Nowe zasady marketingu i PR. Jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Warszawa 2009.
 15. Skowron-Grabowska B.: Innovation activity of companies: theoretical and practical issues. Transfer inovácií, 28, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu