BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Katarzyna (Politechnika Świętokrzyska, licencjat)
Title
Produkty i usługi oferowane osobom starszym przez banki
Source
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2016, nr 4, s. 45-57, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Produkty bankowe, Usługi bankowe, Ludzie starsi
Bank product, Banking services, Elderly people
Note
summ., streszcz.
Abstract
Banki mają często problemy z adresowaniem swoich usług do specyficznej grupy klientów jaką są seniorzy. Ich oferta ma z reguły charakter głównie standardowy. Jednak na polskim rynku znaleźć można banki, które wychodzą do seniorów ze specjalnymi ofertami. Celem niniejszego artykułu jest analiza oferty produktowej banków dla osób w wieku emerytalnym oraz jej ocena na przykładzie wybranych banków. (abstrakt oryginalny)

Banks currently have problems with targeting their services to a specific group of customers especially senior citizens. Most banks offer standard services that are not specifically addressing senior citizens needs. However on the Polish market you can find banks that are already offering services that are specifically addressing senior citizens needs. The purpose of this article is to analyze services for senior citizens that some banks offers and evaluation of their offers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Nr 1/2015.
 2. Poradnik - konto dla seniora, czyli szukamy odpowiedniego rachunku dla osoby starszej [przeglądany 16.04.2016]. Dostępny w: http://jakdorobic.com/poradnik-konto-dla-seniora-czyli-szukamy-odpowiedniego-rachunku-dla-osoby-starszej/.
 3. Baranowska-Skimina A., 2011. Dobra obsługa klienta to w banku podstawa [przeglądany 16.04.2016]. Dostępny w: http://www.egospodarka.pl/73948,Dobra-obsluga-klienta-to-w-banku-podstawa,2,39,1.html.
 4. O banku [przeglądany 09.06.2016]. Dostępny w: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/o-nas/.
 5. PKO Konto pogodne [przeglądany 09.06.2016]. Dostępny w: http://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/konta/konta-w-administrowaniu/pko-konto-pogodne/#/szczegoly-oferty/.
 6. Oprocentowanie i opłaty [przeglądany 09.06.2016]. Dostępny w: http://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/konta/konta-w-administrowaniu/pko-konto-pogodne/#/oprocentowanie-i-oplaty/.
 7. Dlaczego warto? [przeglądany 09.06.2016]. Dostępny w: http://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/konta/konta-w-administrowaniu/pko-konto-pogodne/#/dlaczego-warto/.
 8. Bank spółdzielczy [przeglądany 09.06.2016]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_sp dzielczy.
 9. POL-Konto Senior [przeglądany 09.06.2016]. Dostępny w: https://www.bsolesnica.pl/page/57/pol-konto-senior.html.
 10. POL-Konto Senior [przeglądany]. Dostępny w: http://bslubartow.pl/strona/index.php/klienci-indywidualni/pakiety/polkonto-senior.
 11. Informacje o Banku, [przeglądany 09.06.2016]. Dostępny w: https ://www.pocztowy.pl/o-nas/.
 12. Konto dla osób pobierających emeryturę lub rentę [przeglądany 10.06.2016]. Dostępny w: https://www.pocztowy.pl/produkty-archiwalne/konto-nestor/.
 13. TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych [przeglądany 10.06.2016]. https://www.pocztowy.pl/pdf/taryfy-i-tabele/taryfa-detal.pdf.
 14. Zmiany w taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim S.A. dla osób fizycznych [przeglądany 10.06.2016]. Dostępny w: http://www.pkobp.pl/media_files/ddd1bc63-bb92-429c-a30c-fe526403b34b.pdf.
 15. Taryfa prowizji opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klienci Banku Spółdzielczego w Białogardzie [przeglądany 10.06.2016]. Dostępny w: http://www.bsbialogard.pl/prowizje/prowizje.pdf.
 16. Morawiecka A., 2015. Klienci w wieku 55+ są zadowoleni ze swojego banku [przeglądany: 12.06.2016]. Dostępny w: https://bankomania.pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/z-rynku/klienci-w-wieku-55-sa-zadowoleni-ze-swojego-banku/.
Cited by
Show
ISSN
2450-3940
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu