BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut Justyna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, doktorant)
Title
Wybrane obszary badań Gary'ego S. Beckera
Source
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2016, nr 4, s. 83-91, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Nagroda Nobla z ekonomii, Nauki społeczne
Nobel Prize in economic, Social sciences
Note
summ., streszcz.
Becker Gary S.
Abstract
Gary Stanley Becker był jednym z najwybitniejszych ekonomistów XX i XXI wieku i jednym z największych badaczy w dziedzinie nauk społecznych w tym okresie. Poprzez swoje badania i prace zasadniczo przyczynił się do twórczego i owocnego zastosowania metod analizy ekonomicznej do badania zachowań i zjawisk daleko wykraczających poza przedmiot zwyczajowo pojmowanej ekonomii. (abstrakt oryginalny)

Gary Stanley Becker was one of the most distinguished economists of the twentieth and twenty-first century and one of the greatest scholars in the social sciences in this period. Through his research and scientific work, he essentially contributed to the creative and productive use of methods of economic analysis in the study of behavior and phenomena far beyond the subject of commonly understood economics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bannock G., Baxter R.E., Davis E. (1992), The Penguin dictionary of economics, Penguin books, Harmondsworth.
 2. Bartkowiak R. (2006), Gary Stanley Becker, [w:] J. Kaliński (red.), Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, SGH, Warszawa.
 3. Becker G. (1993), Autobiography, [w:] Frangsmyr T. (red.), The Nobel Prizes 1992, Lex Pris, Stockholm.
 4. Becker G. S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Becker G., Becker G.N. (2006), Ekonomia życia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie, Helion, Gliwice.
 6. Becker G. S., Murphy K. M. (2014), Ekonomia społeczna, Kurhaus Publising, Warszawa.
 7. Becker G., Posner R. (2013), Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 8. Charakterystyka sylwetki prof. Beckera. (1995), artykuł dostępny na stronie internetowej: http: //uczelnia.sgh.waw .pl/pl/uczelnia/informacj e/dhc/Strony/becker_sylwetka. aspx [dostęp: 11.12.2015].
 9. Domański R. (1995), Gary Stanley Becker. Laureat Nagrody Nobla, SGH, Warszawa.
 10. Ekonomista o poważnych problemach. (2014), artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.rp.pl/artykul/1115176-Ekonomista-o-powaznych-problemach.html [dostęp: 11.12.2015].
 11. Jasiński L. (2008), Nobel z ekonomii: poglądy laureatów w zarysie, Key Text, Warszawa.
 12. Misala J. (2011), Gary Stanley Becker, [w:] Misala J. (red.), Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 1969-2009, Politechnika Radomska, Radom.
 13. Tarnowska B. (2001), Nagrody Nobla, Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Zmarł wielki ekonomista Gary Becker. (2014), artykuł dostępny na stronie internetowej: http://neomedia.info/zmarl-wielki-ekonomista-gary-becker/ [dostęp: 11.12.2015].
Cited by
Show
ISSN
2450-3940
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu