BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Szewczyk-Jarocka Mariola (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Title
Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej w opinii klientów banków spółdzielczych
Security of On-Line Banking Services in The Opinion of The Clients of Cooperative Banks
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (8), 2016, nr 307, s. 60-73, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Bankowość elektroniczna, Usługi bankowe, Banki spółdzielcze
E-banking, Banking services, Cooperative banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bankowość elektroniczna przyczyniła się do wprowadzenia zmian formy i zakresu świadczonych usług bankowych. Jest to nie tylko alternatywna możliwość oferowania tego typu usług, ale raczej konieczność, która wynika z realiów konkurencyjnych. Banki jako instytucje zaufania publicznego muszą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich klientów. Choć skala działania banków spółdzielczych jest znacznie mniejsza niż w przypadku komercyjnych, to ich klienci są tak samo narażeni na możliwość ataku ze strony środowiska przestępczego, jak w dużych bankach komercyjnych. Dlatego ważna jest edukacja w zakresie korzystania z technologii informatycznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii klientów banków spółdzielczych na temat bezpieczeństwa usług bankowości elektronicznej.(abstrakt oryginalny)

Banks as institutions of public trust have to pay particular attention to the security of their clients. Even if cooperative banks function on a significantly smaller scale than commercial ones, their clients are equally vulnerable to the possibility of criminal attack as it is the case with big commercial banks. That is why education concerning the use of information technologies is of particular importance. The purpose of the article is to present the opinions of clients of cooperative banks on the security of online banking services.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czas na e-płatności w bankach spółdzielczych (2015), "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", nr 9, s. 108-109.
 2. Dąbrowski R. (2014), Bezpieczeństwo IT z punktu widzenia Rekomendacji D [w:] Czy misja potrzebuje IT? Technologiczne aspekty rozwoju banków spółdzielczych, VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, 20-21 maja, Warszawa.
 3. Górnisiewicz M., Obczyński R., Pstruś M. (2014), Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej - przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną, Komisja Nadzoru Bankowego, CEDUR, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/ Images/Bezp_finansowe_tcm75-39005.pdf (dostęp:15.12.2015).
 4. Hill N., Aleksander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Komisja Nadzoru Finansowego (2010), Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, Warszawa.
 6. Koźliński T. (2013), Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl/system platniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf (dostęp: 3.01.2016).
 7. Nowy system bankowości internetowej (2011), "Bank wspólnych sił. Magazyn Grupy BPS", nr 2, s. 33.
 8. Pawęda D. (2015a), Biometria - rewolucja czy ewolucja? "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", nr 9, s. 110-115.
 9. Pawęda D. (2015b), Rozwiązania mobilne w bankowości spółdzielczej, publikacja podsumowująca VII Forum Technologii Bankowości spółdzielczej, Warszawa, s. 45-48.
 10. PRNews.pl (2015), Rynek bankowości mobilnej - III kw. 2015, http://prnews.pl/raporty/ raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-iii-kw-2015-6551613.html (dostęp: 15.02.2016).
 11. Wiśniewska A. (2012), Innowacyjne usługi bankowe dla klientów indywidualnych w bankach spółdzielczych [w:] M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Społecznej we Włocławku, Włocławek.
 12. Wojciechowska-Filipek S. (2008), Zastosowanie technologii informacyjnej w produktach i usługach banków spółdzielczych [w:] M. Stefański (red.), Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek.
 13. ZBP, Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III kwartał 2015 r., http://zbp.pl/ public/repozytorium/wydarzenia/images/grudzien_2015/konf/Netbank_Q3_finalna. pdf (dostęp: 13.12.2015).
 14. [www 1] http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2015/konferencja _prasowa/Netbank_Q2_201523.09.2015.pdf (dostęp: 15.01.2016).
 15. [www 2] http//www.paybynet.pl (dostęp: 13.12.2015).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu