BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróblewski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Problemy trafności prognozowania przepływów pieniężnych w wycenie spółek giełdowych metodą DCF
Free Cash Flow Forecast Accuracy Problems in Discounted Cash Flow Valuation Method of Listed Companies
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (8), 2016, nr 307, s. 128-142, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Przepływy pieniężne
Enterprise valuation, Stock market companies, Cash flows
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rzetelna wycena przedsiębiorstw jest podstawą do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych. Obecnie najczęściej stosowane metody wyceny opierają się na wolnych przepływach pieniężnych (FCF), generowanych przez przedsiębiorstwo. Niniejsza praca ukazuje, iż jednym z problemów dotyczących metod opartych na FCF jest mała trafność prognoz FCF, dokonywanych w wycenie spółek. Wyniki badania wskazują, że główny problem stanowi szacowanie elementów wpływających na FCF, takich jak EBIT, nakłady inwestycyjne i zmiany w kapitale obrotowym przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Reliable valuation of company is crucial for proper investment decision. Nowadays most of valuation methods base on free cash flow (FCF) generated by the company. This paper shows that one of the major problems concerning valuation methods basing on FCF is poor FCF forecast accuracy. The results of this survey point out that analysts forecast accuracy is the poorest in terms of EBIT, capital expenditures and working capital which heavily influences forecasts of FCF and whole the valuation of business entity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blinski P. (2014), Do Analyst Dislcose Cash Flow Forecast with Earnings Estimates when Earnings Quality is Low? "Journal of Business Finance & Accounting", No. 41(3)(4), s. 401-434.
 2. Bolliger G. (2004), The Characteristics of Individual Analysts' Forecast in Europe, "Journal of Banking and Finance", Vol. 28, s. 2283-2309
 3. Call A., Chen S., Tong H.Y. (2012), Are Analysts' Cash Flow Forecasts Naïve Extensions of Their Own Earnings Forecasts? "Contemporary Accounting Research", Vol. 30, Iss. 2, s. 438-465.
 4. Cwynar A., Cwynar W. (2006), Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i EVA [w:] Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa, s. 265-286.
 5. Duru A., Reeb D.M. (2002), International Diversification and Analysts' Forecast Accuracy and Bias, "The Accounting Review", Vol. 77, No. 2, s. 415-433.
 6. Garcia-Meca E., Sanchez-Ballesta J.P. (2006), Influences on Financial Analyst Forecast Errors: A Meta-analysis, "International Business Review", Vol. 15, No. 1, s. 29-52.
 7. Jung S.H. (2015), Are Analysts' Cash Flow Forecasts Useful? "Accounting and Finance" No. 55, s. 825-859.
 8. Kowalke K. (2012), Ocena przydatności rekomendacji giełdowych opartych na metodzie DCF na przykładzie spółek budowlanych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 254, s. 103-112.
 9. Kowalke K. (2015), Prognozy finansowe biur maklerskich a rzeczywiste wyniki finansowe spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 862, s. 269-281.
 10. Miciuła I. (2014), Współczesna metodyka wyceny przedsiębiorstw i jej wyzwania w przyszłości, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", No. 2(300), s. 183-193.
 11. Niemiec A. (2009), Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 12, s. 249-259.
 12. Ostaszewki J., Cicirko T. (2006), Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa.
 13. Panfil M. (2011), Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) [w:] Panfil M., Szablewski A. (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa, s. 293-322.
 14. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 15. [www 1] http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja (dostęp: 27.05.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu