BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Sabina (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Title
Kanały transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego na rynku zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Transmission Channels for the Global Economic Crunch across the Foreign Direct Investment
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 69-84, rys., tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Keyword
Globalizacja, Kryzys gospodarczy, Rynki zagraniczne
Globalization, Economic crisis, Foreign markets
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Celem opracowania jest zidentyfikowanie i wskazanie kanałów transmisji, przez które efekty współczesnego kryzysu ekonomicznego wpływają na zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB). Postawiono poniższe tezy: 1. Istnieje szereg kanałów transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego, które powodują, że niestabilność międzynarodowego systemu finansowego i ekonomicznego wywiera wpływ na ZIB. 2. Kanały transmisji przez które współczesny kryzys ekonomiczny oddziałuje na ZIB tworzą sieć powiązań. 3. Globalny kryzys ekonomiczny doprowadził do zmniejszenia napływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w skali świata.(abstrakt oryginalny)

The paper strives to identify and indicate transmission channels through which the current economic crisis influences foreign direct investment (FDI). The following propositions are presented: --there are a number of transmission channels through which the current economic crisis propagates, to the effect that instabilities in the international financial and economic system will affect foreign direct investment, --the transmission channels through which the current economic crisis is spreading and affecting foreign direct investment make up a network of relations, --the worldwide economic crisis has led to a global decline in FDI inflow.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kearney A. T., Investing in a Rebound - The 2010 A.T. Kearney FDI Confidence Index®, A.T. Kearney 2010.
 2. Brdulak H., Dwie strategie, "Rzeczpospolita" z 25.03.2010.
 3. Economist Intelligence Unit, Prezesi dużych korporacji obawiają się powrotu recesji, www.forsal. pl/artykuly/438597,economist_intelligence_unit_prezesi_duzych_korporacji_obawiaja_sie_ powrotu_recesji.html [10.09.2010].
 4. Ministerstwo Gospodarki, Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcję przemysłową Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009.
 5. OECD, Keeping Markets Open at Times of Economic Crisis, "Policy Brief", London, April 2009.
 6. OECD, Measuring Globalisation. OECD Economic Globalisation Indicators 2010, "OECD PUBLISHING", France 2010.
 7. Sauvant K.P., FDI protectionism is on the rise, "Policy Research Working Paper" 5052, The World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network International Trade Department, September 2009.
 8. UNCTAD, Assessing the Impact of the Current Financial and Economic Crisis on Global FDI Flows, 2009.
 9. UNCTAD, Global Investment Trends Monitor No. 2, Geneva: 19 January 2010, s. XIX, 3.
 10. UNCTAD, The Protection of National Security in IIAs, UNCTAD Series on International Investment Policies for Development, United Nations, New York and Geneva, 2009.
 11. UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2009-2011, United Nations, New York and Geneva 2009.
 12. UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2010-2012, United Nations, New York and Geneva 2010.
 13. UNCTAD, World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, United Nations, New York and Geneva 2009.
 14. UNCTAD, World Investment Report 2010, Investing in a low-carbon economy, United Nations, New York and Geneva 2010.
 15. Wancio A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie w dobie kryzysu, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu