BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Košík Oto (Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica), Poliak Peter (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Title
Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych w kontekście kryzysu finansowego i postępującej globalizacji
The Sales of Bankassurance Products in the Context of the Financial Crisis and Advancing Globalization
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 159-172, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Keyword
Bankowość ubezpieczeniowa, Globalizacja, Fuzje i przejęcia, Kryzys finansowy
Bancassurance, Globalization, Mergers and acquisitions, Financial crisis
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Postępująca globalizacja przejawiająca się np. w liberalizacji rynków, rozwoju technologii informatycznych, fuzjach spółek i wzroście ogólnoświatowej konkurencji nie ominęła słowackiego rynku ubezpieczeniowego, znajdując wyraz m.in. w powstaniu bankowości ubezpieczeniowej. Niniejszy artykuł naświetla wpływ kryzysu z roku 2008 na sprzedaż kluczowych produktów ubezpieczeniowych, najwięcej uwagi poświęcając m.in. ubezpieczeniom na życie, które stanowią trzon bankowości ubezpieczeniowej. Analizę sprzedaży produktów bankowo-ubezpieczeniowych przeprowadzono w kontekście kryzysu finansowego i narastającej globalizacji.(abstrakt oryginalny)

The insurance market in the Slovak Republic is not immune to the progress of globalization, which is manifest in liberalization, widening deployment of information technology, global competition, company mergers, or the emergence of bankassurance. The paper provides an insight into how the economic crisis of 2008 affected the sales of key insurance products. The discussion is focused on those life and non-life insurance products which constitute the core of the bankassurance market. The analysis is carried out in the context of the financial crisis and advancing globalization.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Between Public and Private: Insurance Solutions for a Changing Society, raport Comité Européen des Assurances (CEA), CEA czerwiec 2005.
 2. Košík O., Vývoj bankopoistenia vo svete by mal byť poučením pre naše banky a poisťovne, "Acta Aerarii Publici" 2005, nr 2.
 3. Košík O., Poliak P., Criteria Underlying the Bancassurance Development, "Acta Aerarii Publici" 2006, nr 3.
 4. Košík O., Podporuje model Solvency II úspešnosť integrovaného modelu banky a poisťovne pri predaji bankopoistných produktov?, "Acta Aerarii Publici" 2007, nr 4.
 5. Košík O., Poisťovníctvo - vybrané problémy, "Vysokoškolské skriptá Ekonomická fakulta UMB", Ekonóm, Banská Bystrica 2007.
 6. Košík O., Životné poistenie a jeho súčasný vývoj, "Acta Aerarii Publici" 2008, nr 5.
 7. Krátka Z., Vplyv globalizácie na poistné trhy, "Biatec" odborný bankový časopis NBS, Bratislava 2007.
 8. Majtánová A., Krátka Z., Alternatívny prenos rizika v zaistení, w: Zborník z 5. Medzinárodnej konferencje Finanční řízení podniku a finanční institucí, VŠB - TU Ostrava, Ostrava 2005.
 9. Polavková K., Majtánová A., Poisťovníctvo v SR - súčasť finančného trhu EÚ, w: Medzinárodná vedecká konferencia: Európske financie - teória, politika a prax, FF UMB, Banská Bystrica 2004.
 10. www.slaspo.sk/13075 [1.09.2010].
 11. www.slaspo.sk/poistné produkty [1.09.2010].
 12. www.nbs.sk/dohľad nad finančným trhom [1.09.2010].
 13. www.roselladb.com/insurance-risk-analysis.htm [1.09.2010].
 14. www.finance.gov.sk [1.09.2010].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu