BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pachura Aneta (Politechnika Częstochowska)
Title
W poszukiwaniu właściwości potencjału społecznego w otwartej innowacji. Wybrane aspekty teoriopoznawcze
In Search of Social Potential Properties in Open Innovation. The Epistemological Approach
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 143-154, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Innowacje w organizacji, Potencjał przedsiębiorstwa, Zarządzanie
Innovations in organization, Potential of enterprise, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Otwarta innowacja stanowi jedną z koncepcji praktycznej implementacji innowacji w środowisku współczesnych organizacji. Rozwój otwartych, swobodnych i dynamicznych układów sieciowych kształtuje nową perspektywę poznawczą dla potencjału społecznego. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę reorientacji potencjału społecznego w otwartej innowacji. Na tle zaproponowanych kierunków reorientacji podjęto próbę identyfikacji kluczowych właściwości potencjału społecznego organizacji. (abstrakt oryginalny)

The Open Innovation is one of the practical concept of the innovation implementation in an environment of a contemporary organizations. The development of open and dynamic forms of systems network requires a new cognitive perspective for analysis of organizational social potential. The aim of this study is to draw attention to the need of social potential reorientation in the case open innovation paradigm. On the background of the proposed reorientation, the author attempts to identify the directions and key attributes of social potential in organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko J.: Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci - refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi. "Przegląd Organizacji", nr 2, 2016, s. 21-29.
 2. Czakon W.: Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 217, 2015, s. 9-18.
 3. Davenport T.H., Leibold M., Voelpel S.: Strategic Management in the Innovation Economy. Strategy Approaches and Tools for Dynamic Innovation Capabilities. WILEY, Germany 2006, p. 131.
 4. Domański J., Kotarba W., Krupa T.: W pryzmatach zarządzania. "Marketing i Rynek", nr 5, 2014, s. 33-40.
 5. Gassmann O., Enkel E., Chesbrough H.: The future of open innovation. "R&D Management", Vol. 40, No. 3, 2010, pp. 213-221.
 6. Grudzewski W.M., Heiduk I.: Zarządzanie wiedzą w organizacjach. "E-mentor", nr 1 (8), 2005, s. 46-50.
 7. Kamińska B.: Zarządzanie talentami jako koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim w MSP. "Marketing i Rynek", nr 3, 2016, s. 305-314.
 8. Manu A.: Disruptive Business: Desire, Innovation and the Re-Design of Business. Gower Publishing, Burlington 2010, p. 15.
 9. Mierzejewska B.: Open innovation - nowe podejście w procesach innowacji. "E-mentor", nr 2(24), 2008, s. 59-68.
 10. Milling P.: Modeling Innovation Processes for Decision Support and Management Simulation. "System Dynamics Review", Vol. 12, No. 3, 1996, pp. 211-234.
 11. Pachura A.: Innovativeness of an Enterprise in the context of Technology Globalisation. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 12, No. 1, 2015, pp. 143-153.
 12. Pachura A.: Środowisko otwartej innowacji a potencjał społeczny przedsiębiorstwa. "Marketing i rynek", nr 3, 2016, s. 691-700.
 13. Sopińska A.: Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. "Zarządzanie i Finanse", nr 4/1, 2013, s. 288-302.
 14. Van de Vrande V., Vanhaverbeke W., Gassmann O.: Broadening the scope of open innovation: past research, current state and future directions. "International Journal Technology Management, Vol. 52, No. 3/4, 2010, pp. 221-235.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu