BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strahl Danuta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Propozycja procedury modelowania w benchmarkingu regionalnym
A Proposal of a Modelling Procedure for Regional Benchmarking
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 11-22, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Benchmarking, Informatyzacja
Benchmarking, Informatization
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono procedurę modelowania w benchmarkingu regionalnym. Zwrócono uwagę na zastosowanie podejścia dynamicznego przy wyborze wzorca-benchmarku.

The article presents a proposal of a modelling procedure for regional benchmarking. The starting point is one of the prerequisites of choosing the benchmark region, which has a higher development dynamics than the operational region (i.e. the region to be compared to the benchmark). Benchmark selection follows two paths: one is the function of trend and the other is Penrose's and Mahalanobis' measures of distance. The illustration of the proposed approach is limited to computerisation processes in the EU-member countries, Japan, the USA, and Poland as described with three variables:
• number of PCs per 100 inhabitants,
• number of mobile phones per 100 inhabitants,
• number of web hosts per 100 inhabitants.
The potential benchmarks for Poland can be two selected countries - Austria or Japan, both those countries meeting one of the eight criteria of benchmark selection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak A., Podstawowe algorytmy statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1979.
 2. Camp R.C., Benchmarking: the Search for Industry Best Practices That Read to Superior Performance, ASQC Quality Press, Amsterdam 1989.
 3. Chomątowski S., Sokołowski A., Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny" 1978 nr 2.
 4. Cieślak M., Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określanie potrzeb na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny" 1976 nr 1.
 5. Dawid Ch., Information Society Statistics, "Statistics in Focus". Eurostat 2003, Theme 4 - 15/2003.
 6. Dies R., Information Society Statistics, "Statistics in Focus". Eurostat 2001, Theme 4 - 4, 6, 23, 34, 37/2001.
 7. Dies R., Information Society Statistics, "Statistics in Focus". Eurostat 2002, Theme 4 - 8, 17, 32/2002.
 8. Garland Ch., Information Society Statistics, "Statistics in Focus". Eurostat 2003, Theme 4 - 22/2002.
 9. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 10. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 11. Statystyczne metody analizy danych. Pod red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 12. Strahl D., Benchmarking w badaniach regionalnych, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Pod red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 127-141.
 13. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Pod red. naukową A. Zeliaś, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
 14. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWZ, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu