BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walesiak Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Modelowanie ekonometryczne zjawisk marketingowych
Econometric Modelling of Marketing Phenomena
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 23-36, tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Modelowanie ekonometryczne, Marketing, Ceteris paribus
Econometric modeling, Marketing, Ceteris paribus
Note
summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano problematykę ekonometrycznego modelowania zjawisk marketingowych w aspekcie typologii modeli marketingowych oraz specyfikacji zmiennych występujących w modelach marketingowych. Szczególnej analizie poddano modele marketingowe wyodrębniane ze względu na poziom popytu: modele produktu, modele marki, modele udziału w rynku. Ważnym zagadnieniem w modelowaniu marketingowym jest wyznaczenie współczynników elastyczności popytu, mierzących względne zmiany popytu wywołane określonymi względnymi zmianami zmiennych objaśniających. W artykule porównano klasyczną elastyczność punktową z proponowaną elastycznością nie zakładającą warunku ceteris paribus dla funkcji z wieloma i jedną zmienną objaśniającą. (fragment tekstu)

In article the problem of econometric modelling of marketing phenomena is discussed. The typology of marketing models is presented. We discuss in detail models according to level of demand: product class sales models, brand sales models, market share sales models. We consider such elements of model building as: specification of variables, the mathematical form between the criterion variable and predictors). The main applications of marketing models are presented. At the end of article the measure of classical and non-classical (without ceteris paribus assumption) elasticity is analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abeele P.V., Gijsbrechts E., Vanhuele M. (1990), Specification and Empirical Evaluation of a Cluster-Asymmetry Market Share Model, "International Journal of Research in Marketing", vol. 7, s. 223-247.
 2. Allen R.G.D. (1938), Mathematical Analysis for Economists, MacMillan, London.
 3. Allen R.G.D. (1961), Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa.
 4. Alsem K.J., Leeflang P.S.H., Reuyl J.C. (1989), The Forecasting Accuracy of Market Share Models Using Predicted Values of Competitive Marketing Behavior, "International Journal of Research in Marketing", 1989, vol. 6, s. 183-198.
 5. Barczak A. (1976), Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 1976.
 6. Barczak A. (1979), Pomiar efektów oddziaływania zmiennych egzogenicznych i decyzyjnych, [w:] Z. Pawłowski (red.), Ekonometryczne metody prognozowania wykonania planów gospodarczych, PWN, Warszawa.
 7. Bell D.E., Keeney R.L., Little J.D.C. (1975), A Market Share Theorem, "Journal of Marketing Research", vol. 12, s. 136-141.
 8. Bronsztejn Z.N., Siemiendiajew K.A. (1986), Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa.
 9. Brodie R., de Kluyver С.A. (1984), Attraction Versus Linear and Multiplicative Market Share Models: an Empirical Evaluation, "Journal of Marketing Research", May, s. 194-201.
 10. Bultez A.V., Naert P.A. (1975), Consistent Sum-Constrained Models, "Journal of the American Statistical Association", vol. 70, nr 351, s. 529-535.
 11. Fok D., Franses P.H., Paap R. (2002), Econometric Analysis of the Market Share Attraction Model, [w:] P.H. Franses, A.L. Montgomery (eds.), Econometric Models in Marketing, JAI Press, Amsterdam, s. 223-256.
 12. Franses P.H., Paap R. (2001), Quantitative Models in Marketing Research, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Franses P.H., Montgomery A.L. (eds) (2002), Econometric Models in Marketing, JAI Press, Amsterdam.
 14. Ghosh A., Neslin S., Shoemaker R. (1984), A Comparison of Market Share Models and Estimation Procedures, "Journal of Marketing Research", May, vol. 21, s. 202-210.
 15. Hagerty M.R., Carman J.M., Russell G.J. (1988), Estimating Elasticities with P1MS Data: Methodological Issues and Substantive Implications, "Journal of Marketing Research", February, s. 1-9.
 16. Jain D.C., Vilcassim N.J. (1989), Testing Functional Forms of Market Share Models Using the Box-Cox Transformation and the Lagrange Multiplier Approach, "International Journal of Research in Marketing", vol. 67, s. 95-107.
 17. Kolupa M. (1963), Prognozy popytu a miary elastyczności popytu, "Przegląd Statystyczny", z. 4, s. 423-426.
 18. Leeflang P.S.H., Wittink D.R., Wedel M., Naert P.A. (2000), Building Models for Marketing Decisions, Kluwer, Boston, Dordrecht, London.
 19. Lilien G.L., Kotier P., Moorthy S.K. (1992), Marketing Models, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 20. Menezes M.A.J., Currim I.S. (1992), An Approach for Determination of Warranty Length, "International Journal of Research in Marketing", vol. 9, nr 2, s. 177-195.
 21. Naert P.A., Leeflang P.S.H. (1978), Building Implementable Marketing Models, Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Boston.
 22. Parsons L.J., Schultz R.L. (1976), Marketing Models and Econometric Research, American Elsevier Publishing, New York.
 23. Pawłowski Z. (1961), Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego, PWN, Warszawa.
 24. Pawłowski Z. (1963), Uogólniona miara elastyczności popytu, "Przegląd Statystyczny", z. 2, s. 191-201.
 25. Pawłowski Z. (1981), Elementy ekonometrii. Podręcznik, PWN, Warszawa.
 26. Saunders J.A. (1987), The Specification of Aggregate Market Models, "European Journal of Marketing", vol. 21, nr 2.
 27. Walesiak M. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 654. Seria: Monografie i opracowania nr 101.
 28. Walesiak M. (1996a), Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
 29. Walesiak M. (1996b), Wykorzystanie analizy regresji w badaniach marketingowych, [w:] Informatyka i Ekonometria 1. Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 718, s. 133-144.
 30. Walesiak M. (2003), Ekonometryczne modelowanie zjawisk marketingowych, [w:] T. Kufel, M. Piłatowska, Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11.09.2003, Toruń, s. 51-62.
 31. Winkler W. (1957), Podstawowe zagadnienia ekonometrii, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu