BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanimir Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Propozycja uzupełniania brakujących danych w analizie korespondencji
Proposition of Missing Data Implementation in Correspondence Analysis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 37-50, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Analiza korespondencji, Zbieranie danych, Luka informacyjna
Correspondence analysis, Data collection, Information gap
Note
summ.
Abstract
Artykuł ten jest kontynuacją pracy złożonej w PN Taksonomia 11, gdzie opisano metody uzupełniania danych o charakterze nominalnym, proponowane w literaturze dotyczącej analizy korespondencji. Celem artykułu jest zaprezentowanie modyfikacji jednego z przedstawionych tam sposobów, który jest bardzo przydatny w analizie wielu zmiennych, z których każda jest opisana więcej niż dwiema kategoriami. Propozycja ta jest oparta na wynikach analizy korespondencji przeprowadzonej dla danych kompletnych, czyli z pominięciem występujących luk. (fragment tekstu)

This article is the continuation of articles series on missing nominal data implementation methods in correspondence analysis (Taxonomy 11). The main purpose of this article is to present proposition of modification one of the data implementation ways, which is very useful in multiple data analysis. The missing data are estimated on the basis of multiway contingency tables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Andersen E.B., Introduction to the Statistical Analysis of Categorical Data, Springer-Verlag, Berlin 1997.
  2. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Red. S. Mynarski, PWN, Warszawa 1992.
  3. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1983.
  4. Greenacre M.J., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
  5. Greenacre M.J., Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London 1984.
  6. Jobson J.D., Applied Multivariate Data Analysis, vol. II: Categorical and Multivariate Methods, New York, Springer-Verlag 1992.
  7. Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1990.
  8. Sikorski A., Modelowanie zachowań nabywczych - metody analizy wielowymiarowej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumentów, Warszawa 1987.
  9. Stanimir A., Analiza korespondencji a przypadek wystąpienia 'braku danych', "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 11, Wrocław 2004 (w druku).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu