BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaborski Artur (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Porównywanie wyników skalowania wielowymiarowego metodą Procrustesa
Comparison the Results of Multidimensional Scaling by Procrustes Analysis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 51-59, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Skalowanie wielowymiarowe, Wyniki badań, Analiza porównawcza
Multidimensional scaling, Research results, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Jednym z czynników budzącym liczne kontrowersje badaczy jest interpretacja wyników skalowania wielowymiarowego. Jest to uzasadnione, gdyż jak wskazano w artykule, nawet dla jednego badania możliwe jest uzyskanie na mapach percepcyjnych różnych konfiguracji punktów reprezentujących obiekty. Metodą pozwalającą na rozwiązanie tego problemu jest analiza Procrustesa, dzięki której różne wyniki końcowe doprowadzane są do porównywalności. (fragment tekstu)

It is often necessary to compare the configuration obtained from multidimensional scaling analysis with a configuration obtained from a different analysis. The technique of matching one configuration to another and producing a measure of the match is called Procrustes analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cox T.F., Сох М.А.А. (2001), Multidimensional Scaling. Second edition, Chapman and Hall, London.
  2. Green B.F. (1952), The orthogonal approximation of an oblique structure in factor analysis, "Psychometrika" vol. 17, s. 429-440.
  3. Hurley J.R., Cattell R.B. (1962), The Procrustes program: producing direct rotation to test a hypothesized factor structure. "Behavioral Science" vol. 7, s. 258-262.
  4. Schoenemann P.H. (1966), A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem, "Psychometrika" vol. 31, s. 1-10.
  5. Schoenemann P.H., Carroll R.M. (1970), Fitting one matrix to another under choice of a central dilation and rigid motion, "Psychometrika" vol. 35, s. 245-256.
  6. Ten Berge J.M.F. (1978), Orthogonal Procrustes rotation for two or more matrices, "Psychometrika" vol. 42, s. 267-276.
  7. Zaborski A. (2001), Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu