BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Prowadzenie polityki keynesowskiej w polskiej gospodarce w warunkach narastającego długu publicznego
The Applicability of Keynesian Policy in Poland's Economy under Increasing Public Debt
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 189-198, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Keyword
Konsumpcja, Dług publiczny, Deficyt budżetowy
Consumption, Public debt, Budget deficit
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Czy w warunkach, gdy w większości krajów UE, w tym w Polsce, przekraczana jest maksymalna wartość deficytu budżetowego (3% udziału w PKB), a w wielu z nich maksymalna relacja długu publicznego do PKB (ponad 60%), możliwe jest prowadzenie keynesowskiej polityki gospodarczej polegającej na pobudzaniu gospodarki za pomocą zwiększania deficytu budżetowego i długu publicznego. W artykule opracowano formułę na wielkość minimalnej krańcowej skłonności do konsumpcji, dla której stopa wzrostu PKB osiągnięta w wyniku wzrostu wydatków budżetowych staje się równa stopie wzrostu długu publicznego, czyli nie rośnie dla niej udział długu publicznego w PKB. Sprawdzona dla Polski w latach 2009-2010 krańcowa skłonność do konsumpcji spełnia ten warunek. Możliwe zatem było w Polsce prowadzenie w tym okresie keynesowskiej polityki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

When most EU member countries, including Poland, are running budget deficits above the 3% (of GDP) ceiling, and many of them have also breached the 60% ceiling for the debt-to-GDP ratio, one could ask if it is still possible to pursue Keynesian economic policy which advises to stimulate economies by increasing state budget deficit and public debt. The paper specifies a formula for establishing the marginal propensity to consume for which the GDP growth rate attributable to increased government expenditure equals the growth of public debt, which means that the proportion of public debt in GDP stops growing. In both 2009 and 2010 the marginal propensity to consume in Poland did fulfill this condition. Keynesian economic policy could, therefore, have been applied in Poland in that period.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bizzone, Rentowność bonów skarbowych i obligacji, www.rynek.bizzone.pl/Stopy_procentowe- -Rentownosc_bonow_skarbowych_i_obligacji [7.09.2010].
  2. Krugman P., The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton & Company, New York 2009.
  3. Łaski K., Osiatyński J., Zięba J., Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski, "Materiały i Studia", z. 246, NBP, Warszawa 2010.
  4. Public Finances in EMU 2009, Office for Official Publications of the European Communities, 2009, s. 197-260, www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15390_en.pdf [21.08. 2011].
  5. Roczne mierniki gospodarcze - część IV, www.stat.gov.pl/.../PUBL_roczne_mierniki_gospodarcze_ cz_IV.xls [20.08.2011].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu