BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztemberg-Lewandowska Mirosława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Metody określania liczby czynników w eksploracyjnej analizie czynnikowej
Methods of Determining Number of Factors in Exploratory Factor Analysis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 76-85, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Analiza czynnikowa, Analiza danych
Factor analysis, Data analysis
Note
summ.
Abstract
Głównym problemem w eksploracyjnej analizie czynnikowej jest określenie liczby czynników wspólnych, które wystarczająco wyjaśniają korelację między obserwowalnymi. Istnieje kilka zasad określania liczby czynników głównych, stosowanych w eksploracyjnej analizie czynnikowej. W artykule przedstawiono najważniejsze z nich:
1) kryterium istotności testu statystycznego,
2) kryterium bazujące na wartościach własnych,
3) kryterium połowy,
4) kryterium osypiska (scree plot),
5) kryterium wyjaśnionej wariancji,
6) kryterium heurystyczne.
W opisie każdej z tych metod wskazano jej wady i zalety oraz warunki stosowania. W końcowej części artykułu przedstawione kryteria zobrazowano na przykładzie empirycznym dotyczącym rynku kawy. (fragment tekstu)

The major problem in factor analysis is to determine number of factors, which can adequately explain the observed correlations (or covariances) among the observed variables. There are several major methods of determining number of factors:
• Significance Tests,
• Eigenvalue Specification,
• Scree-Test,
• Criterion of Substantive Importance.
The idea of the article characterised methods of determining number of factors with their advantage and disadvantage, and describes empirical example to apply to coffee market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Crawford I.M., Lomas R.A. (1980), Factor Analysis - a Tool for Data Reduction, "European Journal of Marketing" 1980 vol. 14, nr 7, s. 414-421.
 2. Gatnar E. (1998), Analiza czynnikowa. Teoria i zastosowanie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach (maszynopis powielony), s. 14-17.
 3. Górniak J. (2000), My i nasze pieniądze, Kraków, Wydawnictwo Aureus.
 4. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C. (1995), Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, s. 87-135.
 5. Harman H. (1975), Modem Factor Analysis, The University of Chicago Press.
 6. Jöreskog K. (1967), Some Contributions to Maximum Likelihood Factor Analysis, "Psychometrika" vol. 34, s. 183-202.
 7. Kaiser H.F., Caffrey J. (1965), Alpha Factor Analysis, "Psychometrika" vol. 30, s. 1-14.
 8. Kim J.O., Mueller C.W. (1978a), Factor Analysis. Statistical Methods and Practical Issues, Beverly Hills, Sage.
 9. Kim J.O., Mueller C.W. (1978b), Introduction to Factor Analysis. What it is and How to do it, Beverly Hills, Sage, s. 48-49.
 10. Kline P. (1994), An Easy Guide to Factor Analysis, Routledge, London.
 11. McDaniel C., Gates R. (1991), Contemporary Marketing Research, St. Paul, West Publishing Co.
 12. Mynarski S. (1990), Metody badań marketingowych, Warszawa, PWE.
 13. Okóń J. (1960), Analiza czynnikowa w psychologii, Warszawa, PWN.
 14. Sztemberg-Lewandowska M. (1999), Wykorzystanie analizy czynnikowej do pozycjonowania kawy na rynku, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 6., nr 817, s. 131-143.
 15. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Warszawa, PWN, s. 140-149.
 16. Zakrzewska M. (1994), Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Poznań, UAM.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu