BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peternek Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Wybrane metody estymacji parametrów modelu analizy czynnikowej i ich implementacja w pakietach statystycznych
Selected Methods of Estimation of Parameters in Factor Analysis and Their Implementation in Statistical Packages
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 86-99, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Estymacja, Analiza czynnikowa, Pakiet statystyczny
Estimation, Factor analysis, Statistical package
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie wybranych procedur obliczeniowych, pozwalających oszacować parametry równań analizy czynnikowej, oraz wskazanie, iż wykorzystanie różnych pakietów statystycznych może doprowadzić - z powodu zaimplementowania w nich odmiennych algorytmów estymacji - do uzyskania niejednolitych wyników. (fragment tekstu)

This article deals with classical methods of estimation of parameters in factor analysis and discusses the problem of variety of results obtained due to different kinds of implementation routines in the three statistical computer packages. The article shows that although there are some, even significant, differences in the parameter output, the final conclusion concerning the disclosure of latent variables appear to be exactly the same regardless of the statistical package and estimation method used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Warszawa, PWN 1993.
  2. Lawley D.N., Factor Analysis as a Statistical Method, London, Butterworth 1963.
  3. Morrison J.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, Warszawa, PWN 1990.
  4. Okoń J., Analiza czynnikowa w psychologii, Warszawa, PWN 1964.
  5. Ostasiewicz W., [red.], Statystyczne metody analizy danych, Wrocław, Wydawnictwo AE 1999.
  6. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, Warszawa, PWN 1986.
  7. Zakrzewska M., Analiza czynnikowa w budowaniu modeli psychologicznych, Poznań, Wydawnictwo UAM 1994.
  8. StatSoft, Inc. (1995). STATISTICA for Windows [Computer program manual].
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu