BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Miary podobieństwa obiektów symbolicznych : odległość Ichino-Yaguchiego
Symbolic Objects Similarity Measures : Ichino-Yaguchi Metric
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 100-106, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Miara podobieństwa, Miara odległości
Similarity measure, Distance measures
Note
summ.
Abstract
Jednym z podstawowych zagadnień symbolicznej analizy danych (SDA) jest mierzenie podobieństwa (lub niepodobieństwa) pomiędzy obiektami symbolicznymi. Zagadnienie to jest znacznie trudniejsze niż w przypadku danych "klasycznych", pamiętanych najczęściej w postaci numerycznej (macierz lub tabela liczb). Dane w obiektach symbolicznych zazwyczaj są reprezentowane w postaci bardziej skomplikowanej. (fragment tekstu)

This paper presents main similarity and dissimilarity measures used for measuring correlation between symbolic (e.g. not necessarily numeric) objects. In the first part of the article main problems, which may occur in finding dependences between non-numeric data has been discussed, along with detailed description of Ichino-Yaguchi metric with examples. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bock H.-H., Diday E., Analysis of Symbolic Data. Explanatory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, Springer Verlag, Berlin 2000.
  2. Diday E., An Introduction to Symbolic Data Analysis and the SODAS Software, J.S.D.A., "International E-Journal" 2002.
  3. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  4. Hair J.E., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1998.
  5. Ichino, M., Yaguchi, H., Generalized Minkowski Metrics for Mixed Feature-Type Data Analysis. "IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics", vol. 24, nr 4, 1994, s. 698-707.
  6. Malerba D., Espozito F., Giovalle V., Tamma V., Comparing Dissimilarity Measures for Symbolic Data Analysis, materiały konferencyjne ‚New Techniques and Technologies for Statistcs' and 'Exchange of Technology and Know-how' (ETK-NTTS'01), 2001, s. 473-481.
  7. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu