BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Tworzenie obiektów symbolicznych z baz danych
Creation of Symbolic Objects from Databases
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 107-114, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Bazy danych
Databases
Note
summ.
Abstract
Berry i Linoff [1997] definiują Dato Mining jako eksplorację i analizę dużych zbiorów danych w sposób automatyczny i semi-automatyczny w celu odkrycia znaczących wzorów i reguł w nich zawartych. W niniejszym artykule, w zamierzeniu będącym wstępem do cyklu artykułu poświęconych symbolicznej analizie danych, jednemu z działów data mining, omówione zostanie pojęcie obiektu symbolicznego oraz przedstawione zostaną sposoby tworzenia obiektów symbolicznych z istniejących baz danych. (fragment tekstu)

This paper describes symbolic objects used in symbolic data analysis (SDA), ways of representing single data, sets of values, ranges of values and non-numeric (qualitative) data in symbolic objects and methods for extracting symbolic objects from existing large databases. Six types of SQL (Structure Query Language) queries are presented with examples of generating symbolic object from databases tables. Symbolic Official Data Analysis System (SODAS) software is used for this purpose. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Berry M.J.A., Linoff G., Data Mining Techniques for Marketing Sales and Customer Support, Wiley Computer Publishing, New York 1997.
  2. Bock H.-H., Diday E. Analysis of Symbolic Data. Explanatory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, Springer Verlag, Berlin 2000.
  3. Diday E., An Introduction to Symbolic Data Analysis and the SODAS Software, "J.S.D.A. International E-Journal" 2002.
  4. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  5. Hair J.E., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey, Englewood Cliffs 1998.
  6. Touati M., DB2SO: Symbolic Object Extraction from db, Ecole SODAS, Université Paris IX-Dauphine, 2000.
  7. Wójcik Т., Zarys teorii klasyfikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1965.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu