BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batorski Dominik (Uniwersytet Warszawski), Filiciak Mirosław (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Zając Jan M. (Uniwersytet Warszawski)
Title
Znaczenie internetu w promocji i dystrybucji treści kultury
Role of the Internet in Popularisation and Promotion of Culture
Source
Studia BAS, 2016, nr 2 (46), s. 179-203, bibliogr. 39 poz.
Issue title
Polityka kulturalna
Keyword
Internet, Media społecznościowe, Promocja, Kultura
Internet, Social media, Promotion, Culture
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, oparty jest na analizie dotychczasowych badań, a także na dostępnych danych pochodzących z serwisów internetowych i oficjalnych statystyk, w tym również danych ankietowych pochodzących z ogólnopolskich badań sondażowych, w szczególności Diagnozy Społecznej 2015.(fragment tekstu)

The article discusses changes in the area of culture related to promoting and distributing cultural content on the internet, as well as transformations concerning flow of cultural content, practices of participation in culture and new business models, that emerged in this sphere. Statistics on the usage of media, including TV and the internet, in Poland were examined. While presenting changes in distribution and related new business models, focus was put on the effects of content overproduction and numerous channels of distribution, resulting in the growing role of filtering mechanisms. It has also been shown, how the use of the internet supports participation in culture offline, and the relevant mechanisms have been pointed. Raising popularity of the internet, diversification of channels to access cultural content and more democratic, in comparison to the old media, ecosystem, with lowered entry barriers, belong to the crucial aspects of the changes discussed. Among conclusions, the role of the state in this new system, as well as and the place for the Internet in the broader model of civic participation are discussed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczyk Ł., Zanussi K., Dlaczego studia Kadr i Tor przystąpiły do współpracy z YouTube?, https://www.pisf.pl/aktualnosci/list-dyrektorow-sf-kadr-i-sf-tor-do--srodowiska-filmowego.
 2. Batorski D., Filtrowanie społecznościowe w internecie - nowy sposób docierania do treści i jego konsekwencje, "Studia Medioznawcze" 2015, nr 3(62).
 3. Batorski D., Technologie i media w domach i w życiu Polaków [w:] Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków - Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_ raport_2015.pdf.
 4. Batorski D. i in., Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju Internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Ministerstwo Cyfryzacji, 2015.
 5. Berezowski G., Instagram w Polsce w 2015 - największe profile, https://napoleoncat. com/blog/instagram-w-polsce-w-2015-najwieksze-profile/.
 6. Buchner A., Janus A., Kawęcka D., Zaniewska K., Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań, Centrum Cyfrowe, 2015, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/ item/287/open glam raport net.pdf?sequence=3.
 7. Burszta W. i in., Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, 2009, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKultMiej/kult.miej_raport 1 .pdf.
 8. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 9. Consumer Barometer, www.consumerbarometer.com.
 10. Davenport T.H., Beck J.C., The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business, Harvard Business Review Press, 2002.
 11. European Agenda for Culture, 2012, http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-access-to-culture_en.pdf.
 12. Filiciak M., Hofmokl J., Tarkowski A., Obiegi kultury, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2012.
 13. Hausner J., Karwińska A., Purchla J., Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
 14. Kickstarter, www.kickstarter.com.
 15. Komunikat Rady NCBR z posiedzenia - 21 października 2015 r., http://www.ncbir. pl/o-centrum/rada-centrum/posiedzenia-rady/art,3666,komunikat-rady-ncbr-z-posiedzenia-21-pazdziernika-2015-r-.html.
 16. Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, "Kultura i Społeczeństwo" 2013, nr 1.
 17. Kreft J., Media a ekonomia uwagi, "Studia Medioznawcze" 2009, nr 3(38).
 18. Manovich L., Praktyka (medialnego) życia codziennego, "Kultura Popularna" 2008, nr 4(22).
 19. Nielsen Audience Measurement - raporty tygodniowe, http://www.agbnielsen.pl/ Raporty,tygodniowe,477.html.
 20. Pałasz M., Muzeum wirtualne / muzeum społecznościowe. Studium przypadku, http://www.slideshare.net/michalpalasz/muzeum-wirtualne-muzeum-spoecznociowe- studium-przypadku.
 21. Polak Potrafi, www.polakpotrafi.pl.
 22. Polski internet w grudniu 2015 r., http://pbi.org.pl/pl/aktualnosci/270/polski-internet- w-grudniu-2015.
 23. Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza Społeczna: zintegrowana baza danych, 2015, www.diagnoza.com.
 24. Raport Fanpage Trends Styczeń 2016, http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/ 201601/pl_wszystkie.
 25. Raport YouTube Trends Październik 2015, http://www.sotrender.pl/trends/youtube/ reports/201510/muzyka.
 26. Raport YouTube Trends Styczeń 2016, http://www.sotrender.pl/trends/youtube/reports/ 201601.
 27. Reckhow M., Introducing Instant Articles, http://media.fb.com/2015/05/12/instantarticles/.
 28. SimilarWeb, http://www.similarweb.com/.
 29. Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, B. Bukraba-Rylska, W. Burszta (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 30. Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020, 2013, http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf.
 31. Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020, W. Dziomdziora (red.), Sztuka-Media-Film, Warszawa 2015.
 32. Uricchio U., Era broadcastu i jej konteksty. Naród, rynek, ograniczenie [w:] Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Scholar, Warszawa 2011.
 33. Wieczorek M., Idealna sylwestrowa playlista według YouTube [INFOGRAFIKA], http://blog.sotrender.com/pl/2015/12/idealny-sylwester-youtube/.
 34. Wieczorek M., YouTube Trends grudzień - Powrót Króla, http://blog.sotrender.com/ pl/2016/01/youtube-trends-grudzien-2015/.
 35. Wieczorek M., YouTube w Polsce - podsumowanie 2015 r. [INFOGRAFIKA], http:// blog.sotrender.com/pl/2016/02/youtube-w-polsce-podsumowanie-2015-r-infografika/.
 36. World Internet Project. Poland 2013, Agora, Warszawa 2013.
 37. Yúdice G., The Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era, Duke University Press, Durham 2003.
 38. Zając J.M., My impressions from Social Media Week London 2015, https://medium. com/social-media-week-london-2015/my-impressions-from-social-media-week-london-2015-6f38e9a531#.nsdi05x8x.
 39. Zając J.M., Wideo w sieci, YouTube i Facebook - dane dla polskiego rynku, http:// blog.sotrender.com/pl/2015/01/youtube-facebook-wideo.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu