BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrowski Łukasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Title
Ekonomia feministyczna wobec współczesnego kryzysu ekonomicznego
Feminist Economics and Its Position on the Current Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 267-278, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Keyword
Ekonomia feministyczna, Feminizm, Płeć, Kryzys finansowy
Feminist economics, Feminism, Gender, Financial crisis
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie zagadnienia ekonomii feministycznej, które z tak dużym trudem podejmują kręgi naukowe w Polsce. Jest ono niedoceniane przez naukowców, choć można je uznać za jeden z kluczowych problemów badawczych dzisiejszej ekonomii i wykorzystać do badań nad współczesnym kryzysem ekonomicznym.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to introduce the reader to what has been termed as feminist economics but has hardly established a presence in Polish scientific discourse. By revealing the nature of this discipline the author seeks to demonstrate how this approach can contribute to the study of the current economic crisis, which should be, after all, perceived as a central research problem for present-day economics. The discussion is concluded with thoughts on the question of what feminist economics can actually offer and why we might need it.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 2. Charkiewicz E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. Feministyczny słownik pojęć z ekonomii, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0064fem_slownik_ekonomia.pdf [1.09.2010].
 3. Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Wydawnictwo Brama, Poznań 1996.
 4. Curran D.J., Renzetti C.M., Women, Men and Society, Allyn and Bacon, Boston 1995.
 5. Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantenga, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 6. Encyclopedia Americana, The, Americana Corporation, New York - Chicago, 1936, t. 11.
 7. Encyklopedia zarządzania, www.mfiles.pl/pl/index.php/Ekonomia_feministyczna [1.09.2010].
 8. Encyklopedyja powszechna, S. Orgelbrand Księgarz i Typograf, Warszawa 1861, t. VIII.
 9. Gontarczyk E., Rozwój studiów feministycznych - tworzenie zasad metodologicznych, w: Płeć, kobieta, feminizm, red. Z. Gorczyńska, S. Kruszyńska, I. Zakidalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 10. Górnicka-Boratyńska A., Sufrażystki - bojowniczki, skandalistki, "Wysokie Obcasy" 1999, nr 30.
 11. Gustafsson S., Neoklasyczna ekonomia feministyczna: garść przykładów, w: Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantenga, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 12. Kopaliński W., Encyklopedia "drugiej płci", Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1993.
 13. Podgórska J., Feministki: czy jest o co palić staniki?, "Polityka", 2000, nr 32.
 14. Skóra M., W poszukiwaniu nowej jakości: gender i queer studies wobec dyscyplin ekonomicznych, "InterAlia - pismo poświęcone studiom queer", 2010, nr 5, www.interalia.org.pl/index_pdf. php?lang=pl&klucz=&produkt=1276086315-596 [30.08.2010].
 15. Ślęczka K., Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1999.
 16. Wawrowski Ł., Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 17. Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Gutenberga, Kraków ok. 1932 (data przybliżona, ustalona przez autora), t. V.
 18. www.en.wikipedia.org/wiki/Feminist_economics [1.09.2010].
 19. www.pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skarbnica_Wikipedii/Przegl%C4%85d_zagadnie%C5%84 _z_zakresu_ekonomii [1.09.2010].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu