BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siarka Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Związek między modelem regresji liniowej a liniową funkcją dyskryminacyjną
Relation Between Linear Regression Model and Linear Discriminant Function
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 182-185, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Modele regresji, Regresja liniowa, Modele dyskryminacyjne
Regression models, Linear regression, Discriminatory models
Note
summ.
Abstract
Zawsze wtedy, gdy pojawia się problem klasyfikacji obserwacji do jednej z dwóch populacji, można próbować wykorzystać liniową funkcję dyskryminacyjną. Do klasyfikacji można również zastosować model regresji liniowej, poprzez wprowadzenie zmiennej objaśnianej przyjmującej wartość 1 dla obiektów z populacji pierwszej oraz 0 dla obiektów z populacji drugiej. Maddala przedstawił związek między liniową funkcją dyskryminacyjną Fishera a regresją liniową. Można udowodnić, że zamiana w funkcji Fishera macierzy kowariancji wewnątrzgrupowej na macierz kowariancji całkowitej nie wpłynie na jakość klasyfikacji, mimo że uzyskane parametry będą się różnić od tych uzyskanych drogą tradycyjną. Zatem pojawia się naturalne pytanie, jaka jest zależność między parametrami regresji liniowej a parametrami liniowej funkcji dyskryminacyjnej wykorzystującej macierz kowariancji całkowitej. Niniejszy artykuł ma zatem za zadanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. (fragment tekstu)

In the article a problem about relation between parameters of linear regression and linear discriminant function is discussed. The linear discriminant function was modified by replacing the covariance matrix counted for one population with covariance matrix counted for the whole population. This change doesn't affect the linear discriminate function classification results. What is more, the classification quality is equal to the results obtained using linear regression model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fisher R.A., The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, "Annals of Eugenics" 1936 nr 7.
  2. Maddala G.S., Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press. Cambridge 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu