BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
Istotność korelacji polichorycznej w modelach SEM z kategorialnymi zmiennymi obserwowalnymi
Importancy of Using Polichoric Correlation Index in SEM with Categorical Observable Variable
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 186-196, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Modelowanie równań strukturalnych, Badania statystyczne
Structural Equation Modeling, Statistical surveys
Note
summ.
Abstract
Zastosowanie macierzy korelacji współczynników Pearsona dla modeli zmiennych ukrytych z kategorialnymi zmiennymi obserwowalnymi może doprowadzić do mylnych wniosków. Stosując korelacje Pearsona, otrzymano wartości parametrów strukturalnych znacznie różniące się od tych otrzymanych przy zastosowaniu korelacji polichorycznej. Ponadto w przypadku zastosowania korelacji Pearsona można wywnioskować, iż nie ma podstaw do nieprzyjęcia poprawności założeń modelu. Natomiast przy zastosowaniu poprawnej korelacji dla tego modelu, czyli korelacji polichorycznej, hipotezę o dobroci dopasowania modelu należy odrzucić, a tym samym należałoby model zweryfikować. (fragment tekstu)

In this article attention was paid to importancy of using polichoric correlation index in structural equations modelling (SEM) for categorical observable variable. There were also linear structural equations models (LISREL) described. Consequences of using Pearson correlation index in LISREL instead of polichoric correlation index were showed in examples. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bartkowiak A., Analiza struktur ukrytych, http://admin.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=9173&RID=5.
  2. Boolen K.A., Structural Equation with Latent Variables, John Wileys Sons, Canada 1989.
  3. Kukuk M., Analyzing Ordered Categorical Data Derived from Elliptically Symmetric Distributions, Uniwersytet w Tubingen, Tubingen 1998.
  4. Maydeu-Olivares A., Testing Categorized Bivariate Normality with Two-Stage Polychoryc Correlation Estimates, materiały naukowe Katedry Statystyki Uniwersytetu w Barcelonie, Barcelona 2000.
  5. Muthen B., Latent Variable Structural Equation Modeling with Categorical Data, "Journal of Econometrics" 1983 vol. 22, s. 43-65.
  6. Uebersax J., The Tetrachoric and Polichoric Correlation Coefficients, http://ourworld.compuserve.com/homepages/jsuebersax/tetra.htm, 01.2003.
  7. Uebersax J., Estimating a Latent Trait Model by Factor Analysis of Tetrachoric Correlations, http://ourworld.compuservis.com/homepage/jsuebersax/irt.htm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu