BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Hedoniczne podejście do ustalania cen na podstawie rynku komputerów typu desktop w Polsce
Hedonic Approach to Assessing Prices on the Example of Desktop Computer Market in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 197-204, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Komputery osobiste, Ceny, Analiza hedoniczna cen
Personal computers, Prices, Hedonic price model
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, jakie cechy i komponenty oferowanych komputerów i w jakim stopniu mają wpływ na kształtowanie się cen. Analiza przeprowadzona została na podstawie danych dotyczących segmentu gotowych zestawów komputerowych typu desktop na rynku polskim przy użyciu metod hedonicznych (hedonic methods). Zastosowano model wykładniczy zależności ceny od siedmiu zmiennych objaśniających. Okazał się on lepszy od innych postaci analitycznych modelu, których prezentację pominięto. (fragment tekstu)

One of the classical goals of price statistics is the estimation of the market price of a good given its widely understood quality. The article presents hedonic techniques of assessing prices on the example of desktop computer market in Poland. To evaluate influence of individual features and components of the good on its price exponential model with seven variables have been used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brachinger H.W., Statistical Theory of Hedonic Price Indices. Hedonic Methods in Price Statistics: Theory and Practice, Springer Verlag, Heidelberg: 2002.
  2. Izquierdo M., Hedonic Prices for Personal Computers in Spain During the 90s, "Banco de Espana - Servicio de Estudios Economicos" 2001 vol. 74.
  3. Jadczak A., Trzymiesięczny okres próbny, "Computerworld" 2003 nr 4.
  4. Maietta O.W., The Hedonic Price of Fair-Trade Coffee for the Italian Consumer, International Conference: Agricultural policy reform and the WTO: where are we heading? Capri 2003, http://pilar.univr.it.
  5. Stokes J., Understanding Moore's Law, "ArsTechnica" 2003 nr 2.
  6. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
  7. Xiaolu G., Yasushi A., Chang J., An Empirical Evaluation of Hedonic Regression Models, Symposium on geospatial theory, processing and applications, Ottawa 2002, www.isprs.org.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu