BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gogolewska Konstancja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
Względny błąd ex ante jako miernik dopuszczalności prognoz wyznaczonych przez ekstrapolację liniowej funkcji trendu
Relative Standard Error of Linear Time Series Regression Forecast as a Measure of Forecasting Accuracy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 235-246, rys., tab., bibliogr. 1 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Prognozowanie, Teoria prognozy
Forecasting, Forecast theory
Note
summ.
Abstract
W procesie prognozowania występuje dwóch partnerów: odbiorca prognozy, czyli osoba fizyczna lub prawna zlecająca wykonanie prognozy, oraz prognosta - wykonawca prognozy. Odbiorca określa żądany horyzont prognozy oraz stawia wymagania co do dokładności prognozy w zależności od celu, w jakim jest ona budowana. Odbiorca może na przykład zażądać, by prognoza była wykonana na lata 2005-2010 i aby w każdym roku jej błąd nie przekroczył określonej wielkości. Zadaniem prognosty, po sporządzeniu prognozy, a przed udostępnieniem jej odbiorcy, jest ocena dopuszczalności prognozy. W zależności od stosowanej metody prognozowania można na kilka sposobów ocenić dopuszczalność prognozy. Jednym z nich jest oszacowanie błędu prognozy ex ante. (fragment tekstu)

The aim of this article was to analyze and evaluation of commonly used measure of forecasting accuracy - relative standard error of forecast. There was a hypothesis formulatet that this error is not an accurate measure of forecast quality. In order to verify it, very detailed analysis of relative standard error for linear time series regression has carried out. All conclusions are a result of the research into the course of the variability of relative error of forecasting as a function of time. This allowed a definition of minimum and maximum value of error depending on the intercept and slope of the line. Moreover, it has raised the problem of how to find a better measure of forecasting accuracy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie (2001), red. M. Cieślak, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu