BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Poszukiwanie benchmarku w podobieństwie struktur
The Search for Benchmark in Structure Similarities
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 247-259, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Miara podobieństwa, Benchmarking
Similarity measure, Benchmarking
Note
summ.
Abstract
Artykuł ma na celu określenie benchmarku dla Polski, w grupie krajów Unii Europejskiej, a poszukiwania, ze względu na dostępność porównywalnych danych statystycznych - struktury ujmowane dynamicznie - skoncentrowano na strukturach zatrudnienia. Badaniem objęto rok 1999 oraz lata 2000 i 2002, a informacje pochodzą z publikacji i danych Eurostat oraz GUS. (fragment tekstu)

The article presents an attempt for the application of the, occurring in enterprise, benchmarking procedure in spatial research - national and regional (where Poland - the object of research, is referred to as the region of Europe). The procedure of benchmark selection was suggested in the employment structures in two variants: the first, which indicates as the benchmark the country of the highest, in each of the researched moments, share of service sector employees and the second, witch prefers as the benchmark, the country characterised by a similar economic basis. The measurement of similarities was used for the calculations, based on cosine angle. The European Union countries became the base for the selection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Andenberg M.R., Cluster Analysis for Applications, Academic Press, New York, San Francisco, London 1973.
 2. Bartkowiak A., Podstawowe algorytmy statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1979.
 3. Franco A., Blöndal L., Labour Force Survey Principal Results 2002 Accending Countries, Statistics in focus. Theme 3-16/2003, European Communities 2003.
 4. Franco A., Jouhette S., Labour Force Survey Principal Results 2000, Statistics in focus. Theme 3-10/2001, European Communities 2001.
 5. Franco A., Jouhette S., Labour Force Survey Principal Results 2002 EU and EFTA Countries, Statistics in focus. Theme 3-15/2003, European Communities 2003.
 6. Franco A., Labour Force Survey Principal Results 1999, Statistics in focus. Theme 3-5/2000, European Communities 2000.
 7. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
 8. Gower J.C., A General Coefficient of Similarity and some of its Properties, "Biometrics" 1971 vol. 27.
 9. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968 nr 4.
 10. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1993.
 11. Jajuga K., Panasiewicz Z., Strahl D., Wzorce zmian strukturalnych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IRiSS, Warszawa 1994.
 12. Laafia I., How much do Governments Budget for R&D Activities? Benchmarking Europe, the US and Japan, Statistics in focus. Theme 9-5/2001, European Communities 2001.
 13. Kaufman L., Rousseeuw P.J., Finding Groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York 1990.
 14. Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
 15. Markowska M., Searching for Benchmark Development Based on Knowledge. Referat wygłoszony na III międzynarodowej konferencji naukowej: "Regionální zájmy v Ústeckém kraji a jejich nositelé" Uniwersytetu JE Purkynego; Usti n/Łabą(Czechy) 20-21 czerwca 2003.
 16. Markowska M., Educational Patterns in the Unifying Europe. Referat wygłoszony na konferencji nt.: Economic Aspects of Education in the Regional Context. Uniwersytet JE Purkynego; Usti n/Łabą (Czechy), 10 października 2003 r.
 17. Michalski Т., Polska w procesie integracji europejskiej. Analiza okresu 1994-1999, Difin, Warszawa 2002.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, GUS, Warszawa 2002.
 19. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 20. Strahl D., Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1990.
 21. Strahl D., Miara podobieństwa struktur w ujęciu dynamicznym. [w:] Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria , 12, nr 1002, Wrocław 2003.
 22. Strahl D., Możliwości wykorzystania benchmarkingu w badaniach regionalnych, XXIV Ogólnopolskie Seminarium "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych" w Zakopanem, 15-18 kwietnia 2002.
 23. Strahl D., Współczynnik a-podobieństwa struktur w badaniach przestrzenno-czasowych. [w:] Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria 9, nr 935, Wrocław 2002.
 24. Strahl D., Markowska M., The Search for Benchmarking Opportunities in the Structure of Expenditures for Education in the European Countries. Referat wygłoszony na konferencji nt.: Economic Aspects of Education in the Regional Context. Uniwersytet JE Purkynego; Usti n/Łabą (Czechy), 10 października 2003 r.
 25. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu