BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zamorska Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Segmentacja rynku usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Market Segmentation - Conceptions and Methods : Research on Market of Medical Services in Domain of Cost-Free Basic Medical Attention
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 271-284, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Usługi medyczne, Rynek usług medycznych, Segmentacja rynku, Opieka zdrowotna
Medical services, Medical services market, Market segmentation, Health care
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące segmentacji rynku. Scharakteryzowano bazę segmentacji, przedstawiono klasyfikację metod statystycznej analizy wielowymiarowej wykorzystywanych w segmentacji rynku. Przedstawiono przykład empirycznej segmentacji (przy wykorzystaniu analizy skupień) rynku usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wyodrębnione segmenty scharakteryzowano według zmiennych charakteryzujących nabywców i ich reakcje. Otrzymane wyniki mogą posłużyć do opracowania strategii marketingowych dla przychodni POZ. (fragment tekstu)

The article discuss theoretical and methodological aspects of market segmentation (conceptions, bases, procedures, segmentation approaches). In the second part of article is contained sample of practical application market segmentation in medical services by using Cluster Analysis. Objective of research was assignation attributes, which different users of service. Research was studied, based on questionnaire realized among patients of cost-free basic medical attention. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Beane T.P., Ennis D.M., Market Segmentation. A Review, "European Journal of Marketing" 1987, vol. 21, s. 20-42.
 2. Churchill G.A., Marketing Research. Methodological Foundations, Dryden, Chicago 1991.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1992.
 4. Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1982.
 5. Hair J.F., Andersen R.E., Tacham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey 1995.
 6. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner, Warszawa 1994.
 7. Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 8. McDonald M., Dunbar I., Market Segmentation. A Step-by-Step Approach to Creating Profitable Market Segments, Transatlantic Publications, Philadelphia 1995.
 9. Smith W.R., Product Differentation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies, "Journal of Marketing" 1956, vol.21, nr 3, s. 3-8.
 10. Pociecha J., Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 11. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 12. Walesiak M., Segmentacja rynku. Kryteria i metody, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XXI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego. Zakopane 1999. Praca zbiorowa po red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
 13. Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 14. Wedel M., Kamakura W.A., Market Segmentation: Conceptual and Methodoligal Foundations, Kluwer, Boston, Dodrecht, Londyn 1998.
 15. Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu