BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartłomowicz Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Preferencje potencjalnych nabywców niezabudowanych nieruchomości gruntowych - rynek jeleniogórski 2001-2003
Preferences of Potential Properties' Purchasers - Jelenia Góra's Market 2001-2003
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 285-292, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Nieruchomości gruntowe, Inwestycje w nieruchomości, Preferencje zakupowe
Ground real estate, Investments in real estate, Purchase preferences
Note
summ.
Country
Region jeleniogórski
Jelenia Góra region
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule są preferencje inwestorów na rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na obszarze miasta Jeleniej Góry. Celem badania jest identyfikacja cech uwzględnianych przy zakupie omawianego typu nieruchomości poprzez dezagregację aktualnych preferencji ich potencjalnych nabywców. Dodatkowym aspektem badania jest ocena uzyskanych wyników na tle rezultatów wcześniej przeprowadzonych badań. (fragment tekstu)

The paper presents the research results of the importance of features, which characterize the properties, placed in the Jelenia Gora area, intended in the local spatial development plan for detached building, for potential investors. The source was the outcome of the poll opinion organized among students of Master studies in colleges in Jelenia Gora in June 2001, May-June 2002 and June 2003. The research was based on a decomposition approach using the conjoint analysis procedure. The research results in comparison with advance results allowed to identify variables which effect on price. The research did not thoroughly exhaust the subject because of its changeable nature, this induces to do further research in the future and encourages to do this type of research into other markets to establish possible changes of preferences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bartłomowicz T. (2002a), Zastosowanie metody conjoint analysis do pomiaru preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 9, nr 942, Wrocław 2002, s. 272-280.
  2. Bartłomowicz T. (2002b), Pomiar stabilności preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria 11, nr 981, Wrocław 2003.
  3. Bartłomowicz T. (2003), Segmentacja potencjalnych nabywców nieruchomości o zbliżonych preferencjach wyboru metodą conjoint analysis, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria 12, nr 1002, Wrocław 2003.
  4. Bąk A. (2000), Conjoint analysis jako metoda pomiaru postaw i preferencji konsumentów, [w:] M. Walesiak (red.), Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, Materiały z IV Warsztatów Metodologicznych, Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  5. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C. (1995), Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
  6. Kucharska-Stasiak E. (1999), Rynek nieruchomości. Wybrane problemy, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  7. Rynek nieruchomości w Polsce (2001). Praca zbiorowa pod red. L. Kałkowski, Warszawa, Twigger.
  8. Walesiak M., Bąk A. (2000), Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  9. Wedel M., Kamakura W.A. (1998), Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations, Boston-Dordrecht-London, Kluwer Academic Publishers.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu