BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołowiec Tomasz (WSB-NLU w Nowym Sączu), Kaganek Krzysztof (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Title
Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk
Law and Administrative Possibilities of Function of the Polish Health Resort and the Ways of the Spa Perishes Reactivation
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2007, nr 18, s. 109-120, rys.
Keyword
Uzdrowiska, Regulacje prawne, Gmina
Health resort, Legal regulations, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza odmienności ustrojowej i specyfiki funkcjonowania gminy uzdrowiskowej z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w ustawodawstwie. Analiza prawna ma na celu zrozumienie mechanizmów funkcjonowania gminy uzdrowiskowej, co jest bardzo istotne z punktu widzenia realizacji procesu reaktywowania uzdrowiska. Druga część artykułu prezentuje propozycje działań zmierzających do reaktywowania uzdrowiska, począwszy od ogólnej koncepcji programowo-przestrzennej po konkretne rozwiązania ułatwiające ten proces. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is a presentation of a project on the reactivation of the health resort, taking into consideration of legal and administrative possibilities and exerting of coverage economically and social venture of this process. First part of the article has been preceded by analysis of structural dissimilarity and specificity of functioning of community, based on obligatory legislation. Legal analysis has apprehension of mechanism of the functioning of the health resort that is very important from the point of view of reactivation process. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu